phone_wh.png  +420 910 127 172           envelope_wh.png  info@blindshell.com       

BlindShell aplikace BlindShell 2

V této nabídce naleznete užitečné aplikace:

 1. Příslušenství
 2. Email
 3. Média
 4. Knihy
 5. Pomůcky
 6. Hry

 

1. Příslušenství

Jsou k dispozici následující aplikace: budík, minutník, kalendář, poznámky, diktafon, kalkulačka, počasí.

 

Budík

Nastavte budík s následujícími možnostmi:

 • V BlindShell lze mít uložených a aktivních více budíků najednou. pro každý budík lze nastavit čas a dny v týdnu ve kterých bude budík zvonit.
 • Pro vytvoření nového budíku vyberte v aplikaci budík položku Nový budík.
 • Vyplňte pole Čas budíku tak aby byly zadány čtyři číslice. První dvojice číslic značí hodiny a druhá dvojice minuty.
 • Vyberte dny, ve kterých bude budík zvonit v položce Opakování budíku. Pokud toto nastavení přeskočíte, či nevyberete žádný den, bude budík zvonit každý den.
 • Budík uložíte zvolením položky Uložit budík.
 • Po výběru konkrétního uloženého budíku ho lze upravit či smazat.
 • Když budík zvoní máte následující možnosti:
  • Dlouhým dotekem jedním nebo dvěma prsty vypnete budík ( toto samozřejmě nevypne budík pro další dny nastavené pro opakování ).
  • Přečíst čas krátkým dotekem dvěma prsty

Minutník

Aplikace minutník Vám umožňuje nastavit dobu, po kterou bude probíhat odpočet. Na konci odpočtu Vás aplikace upozorní o vypršení času.

 • Po otevření aplikace Minutník se Vám zobrazí aktuální nastavení a informace o tom, zda-li je minutník aktivní ci nikoliv.
 • Pro operace spuštění, zrušení, pozastavení či nastavení času se na hlavní obrazovce minutníku dlouze dotkněte jedním prstem.
 • Po vypršení času minutníku zrušte dlouhým dotykem jedním nebo dvěma prsty na obrazovce.

Kalendář

Kalendář slouží pro uložení důležitých schůzek a události.

 • Agenda zobrazí nejbližší události.
 • Měsíc zobrazí seznam jednotlivých dnů v aktuálním měsíci. Výběrem dnu můžete přidávat a editovat události daného dne.
 • Přidat novou událost slouží k zadání informací pro novou událost.

Pro přidání nové události postupujte následovně:

 • Vyberte "Přidat novou událost".
 • Vyberte "Název" a napište název pro novou událost. Uložte tlačítkem "Uložit".
 • To stejné proveďte pro "Místo".
 • Datum vás zavede do nabídky, kde můžete nastavit začáteční a koncové datum události
 • Čas vás rovněž zavede do nabídky, kde můžete nastavit začátek a konec události. Čas zadávejte v hodinách a minutách. Použijte tlačítko "Posun mezi poli" pro přesun z psaní hodin na psaní minut a naopak.
 • Opakování nabídne intervaly opakování události.
 • Pro uložení nové události se vraťte u úroveň zpět dlouhým dotekem dvěma prsty. Budete dotázáni, zda chcete událost uložit nebo neuložit. Potvrďte dlouhým dotekem jedním prstem pro potvrzení. Událost je nyní uložena.

Poznámky

Funkce poznámky vám umožňuje přidávat, mazat a editovat poznámky.

 • Seznam poznámek otevře seznam již existujících poznámek. Potvrzení existující poznámky vás zavede do následujících možností:
  • Upravit
  • Odeslat pomocí SMS
  • Smazat pro smazání vybrané poznámky
  • Smazat vše pro smazání všech poznámek v seznamu
 • Přidat poznámky otevře textové pole pro psaní nové poznámky. Uložte tlačítkem "Uložit".

Diktafon

Jako alternativou k poznámkám můžete použít nahrávání hlasu. Diktafon se používá podle následujícího schématu:

 • Otevřete aplikaci Diktafon a navigujte na možnost "Začít nahrávat".
 • Dlouhým dotekem jedním prstem potvrďte a začněte nahrávat.
 • Nahrávání zastavíte znovu dlouhým dotekem jedním prstem. Nahrávka se přitom uloží.
 • Dlouhý dotek dvěma prsty zastaví nahrávání a neuloží nahrávku.
 • Krátký dotek dvěma prsty řekne uplynulý čas nahrávání.
 • Poslechnutí nahrávky začnete vybráním nahrávky ze seznamu potvrzovacím gestem jedním prstem dlouze.
 • Krátky dotek dvěma prsty pozastaví a znovu rozjede přehrávání.
 • Během přehrávání slouží krátký dotek jedním prstem na levou polovinu displeje pro přetáčení zpět a krátký dotek jedním prstem na pravou polovinu pro přetáčení vpřed.
 • Dlouhý dotek jedním prstem pozastaví přehrávání a otevře nabídku s těmito možnostmi:
  • Přejmenovat nahrávku
  • Smazat
  • Smazat vše

Kalkulačka

Aplikace kalkulačka nabízí základní matematické operace sčítaní, odčítání, násobení a dělení.

 • Pohybem prstu po obrazovce vyberte číslici nebo operaci, kterou chcete zadat.
 • Vyhodnocení provedete zvolením tlačítka rovná se.
 • Zadaný výraz zkontrolujte krátkým dotykem dvěma prsty.
 • Pro smazání jednoho znaku zvolte tlačítko Smazat.
 • Pro smazání celého výrazu zvolte tlačítko Smaž vše.

Počasí

Aplikace počasí Vám umožňuje získat informace o aktuálním počasí ve vaší lokalitě. Dále také umožňuje zjistit krátkodobou předpověď počasí v rámci následujících tří dnů.

 • Na úvodní obrazovce je uvedena aktuální informace o počasí ve vaší lokalitě.
 • Krátkým dotykem jedním prstem je možné se posouvat v menu a prohlédnout si předpověď na následující tři dny.
 • Dlouhým dotykem jedním prstem vyvolejte detailní informace o počasí pro vybraný den.
 • V detailu předpovědi pro daný den se pohybujte krátkým dotykem jedním prstem po třech hodinách.
 • Poslední položkou v hlavním menu je Předpověď, ve které se pohybujete v detailní předpovědi počasí od současného stavu po třech hodinách.

 

2. Email

BlindShell obsahuje jednoduchého emailového klienta, kde je možné spravovat jeden emailový účet. Některé domény (např. Google gmail) vyžadují povolení použití aplikací třetích stran na příslušné webové stránce. Ujistěte se, že je povolen IMAP. Nastavení pro gmail najdete na této adrese: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps.

V případě že používáte dvoucestnou autorizaci, vygenerujte si specifické BlindShell heslo na této adrese: https://security.google.com/settings/security/apppasswords.

 • Otevřete aplikaci Email
 • Vyberte možnost "Nový účet"
 • Zadejte informace o jménu účtu, SMTP server, IMAP server a heslo. Uložte každou informaci tlačítkem "Uložit".

Pokud se přihlašujete na účet z těchto domén, SMTP a IMAP budou zadány automaticky:

 • gmail.com a googlemail.com
 • yahoo.com
 • seznam.cz
 • gmx.com
 • outlook.com

V jakémkoli jiném případě musíte zadat informace ručně.

 • Po návratu o jednu úroveň dlouhým dotekem dvěma prsty nyní máte přístup do složek vašeho emailového účtu.
 • Výběr aplikace znovu bude automaticky číst obsah vaší schránky. Dlouhým dotekem jedním prstem na email otevřete následující možnosti:
 • Odpovědět
 • Odpovědět všem
 • Smazat email
 • Pro psaní emailu postupujte takto:
  • Vyberte "Nový email" v základní nabídce aplikace Email.
  • Vyberte "Příjemce", zadejte adresu příjemce a uložte tlačítkem "Uložit".
  • Stejným způsobem zadejte předmět a samotný text.
  • "Odeslat" odešle email
  • "Uložit do konceptů uloží rozepsaný email do konceptů a můžete pokračovat později.

 

3. Média

V této sekci naleznete následující aplikace:

 • Přehrávač
 • Internetové Rádio
 • FM Rádio
 • Rozpoznání písničky

Přehrávač

Pro přehrávání hudby nejdříve uložte písničky do telefonu nebo na SD kartu. Uložte je do složky blindshell/songs. Pokud je vložena SD karta, telefon načte hudbu pouze z SD karty. Z paměti telefonu se v tomto případě skladby nenačtou. Pokud v telefonu SD karta není, přehrávač načte hudbu z paměti telefonu.

 • Připojte telefon k PC kabelem USB.
 • Váš telefon se zobrazí jako přídavné zařízení.
 • Pokud je přítomna SD karta, zobrazí se jako oddělený disk.
 • Otevřete Přehrávač
 • "Seznam skladeb" otevře seznam uložených MP3 skladeb.
 • "Uložené pozice" otevře seznam pozastavených skladeb na přesné pozici.
 • "Oblíbené" otevře seznam skladeb označených jako oblíbené.
 • Během přehrávání můžete přetáčet krátkým dotekem jedním prstem. Dlouhý dotek dvěma prsty zastaví přehrávání.
 • Pokud se nepřehrává, krátkými doteky jedním prstem listujete v seznamu skladeb.
 • Pokud se nepřehrává, dlouhý dotek jedním prstem zobrazí možnosti pro uložení do oblíbených apod.

Internetové Rádio

V internetovém rádiu můžete listovat stanicemi, ukládat si je do oblíbených a poslouchat stanice dle výběru.

 • "Pokračovat v přehrávání" bude pokračovat v přehrávání poslední poslouchané stanice.
 • "Populární stanice" zobrazí seznam nejpřehrávanějších stanic podle lokace telefonu nebo podle vybrané země.
 • "Kategorie" zobrazí seznam kategorií a stanice ve vybrané kategorii.
 • "Země" umožní vybrat stanice z jiných zemí.
 • "Oblíbené" zobrazí seznam stanic označených jako oblíbené.
 • "Vyhledat" umožní najít stanici podle jména ze všech stanic ve vybrané zemi.
 • Pokud se rádio přehrává, můžete listovat stanicemi krátkým dotekem jedním prstem.
 • Dlouhý dotek jedním prstem na stanici spustí přehrávání.
 • Dlouhý dotek jedním prstem na přehrávané stanici otevře nabídku s možností uložit stanici do oblíbených.

FM Rádio

BlindShell umí přehrávat stanice FM rádia a ukládat stanice do oblíbených.

 • Otevřete aplikaci FM Rádio. Pro její použití musí být připojeny sluchátka, které fungují jako anténa.
 • "Spustit rádio" spustí poslední přehrávanou stanici.
 • "Oblíbené" zobrazí seznam stanic označených jako oblíbené.
 • Dlouhý dotek jedním prstem během přehrávání stanice otevře další nabídku. V této nabídce můžete uložit nebo odebrat stanici z oblíbených, můžete zapnout přehrávání z reproduktoru, lazení může být nastaveno manuálně. Automatické lazení zobrazí pouze stanice s dobrým signálem, manuální lazení bude zvyšovat nebo snižovat frekvenci o 0,1 nebo můžete napsat frekvenci ručně. Zadaná frekvence musí být mezi 87,8 a 108,0 napsáno bez desetinné čárky.
 • Krátký dotek jedním prstem během přehrávání přeladí rádio podle nastaveného lazeni.

Rozpoznání písničky

Tato aplikace používá mikrofon telefonu k nahrání a rozpoznání písničky, která hraje ve vašem okolí.

 • Nahrávání začne okamžitě po otevření aplikace a může trvat až 20 sekund. Telefon musí být připojen k internetu.
 • Po dobu nahrávání ucítíte krátké zavibrování každých pár sekund.
 • Nahrávka je poté odeslána k rozpoznání. Pokud je proces úspěšný, bude vám sdělen název písničky a interpret.

 

4. Knihy

Sekce knihy obsahuje aplikace, které mohou vyžadovat registraci od poskytovatele.

 • Ve čtečce knih si můžete nechat přečíst jakýkoli .txt soubor.
 • Bookshare vyžaduje registraci a nabízí široký výběr knih v různých jazycích.

Čtečka knih

 • Otevřete čtečku knih.
 • Poslední kniha otevře poslední rozečtenou knihou.
 • Seznam knih otevře seznam s dostupnými knihami.
 • Knihu vyberete dlouhým dotekem jedním prstem.
 • Pokud jste knihu již předtím otevřeli, BlindShell si zapamatuje pozici na které jste skončili. V opačném případě kniha začne od začátku.
 • Během čtení můžete zrychlovat či zpomalovat rychlost čtení krátkým dotekem jedním prstem na pravou či levou stranu displeje.
 • Krátký dotek dvěma prsty pozastaví nebo znovu rozjede čtení.

Bookshare

Bookshare umožňuje procházet knihovnu a stahovat si vybrané knihy.

 • Otevřete aplikaci Bookshare.
 • Zadejte své registrované jméno a pokračujte na zadání hesla tlačítkem "Posun mezi poli".
 • Zadejte své heslo a potvrďte tlačítkem "Uložit".
 • Pokud bylo přihlášení úspěšné, můžete vyhledávat knihy podle jména autora, titulu nebo procházet různé kategorie. Poznámka: Stažená kniha bude uložena v aplikaci "Čtečka knih".

Librivox

Librivox je služba umožňující stahovat veřejně dostupné audio knihy namluvené dobrovolníky.

 • Otevřete aplikaci Librivox.
 • "Hledání audioknih" nabízí možnost vyhledat knihu podle titulu nebo jména autora.
 • Vyberte knihu dlouhým dotekem jedním prstem a vyberte si zda chcete stáhnout celou knihu nebo jen jednu kapitolu.
 • Vyčkejte na upozornění o úspěšném stažení.
 • Pro poslech stažené knihy se vraťte o úroveň zpět dlouhým dotekem dvěma prsty a v hlavní nabídce Librivoxu vyberte volbu "Moje knihovna".
 • Vyberte si knihu.
 • Vyberte si jednu ze stažených kapitol.
 • Vyberte dostupné kapitoly pro zobrazení chybějících kapitol, které je možné stáhnout.

 

5. Pomůcky

V této sekci naleznete následující aplikace:

 • Indikátor barev
 • Senzor osvětlení
 • Rozpoznávání barev
 • Lupa
 • Poloha
 • Rozpoznávání textu
 • Označování objektů

Indikátor barev

 • Otevřete aplikaci a vyčkejte až telefon oznámí, že je připraven.
 • Nasměrujte kameru směrem k objektu a potvrďte dlouhým dotekem jedním prstem. Rozpoznávání je zprostředkováno zabudovanou kamerou telefonu. Výsledek tedy může být ovlivněn mnoha faktory jako je osvětlení, úhel natočení kamery apod.
 • Barva bude řečena hned po rozpoznání.
 • Krátký dotek dvěma prsty zopakuje barvu.

Senzor osvětlení

Senzor pro měření osvětlení se nachází na přední straně telefonu v levém horním rohu.

 • Otevřete aplikaci Senzor osvětlení.
 • Rychlost cvakání udává intenzitu snímaného osvětlení.
 • Krátký dotek dvěma prsty oznámí osvětlení v procentech a slovní popis intenzity osvětlení.

Rozpoznávání bankovek

 • Otevřete aplikaci Rozpoznávání bankovek.
 • Držte bankovku ve vzdálenosti asi 15-20 cm od kamery telefonu. Uslyšíte pípající zvuk během procesu rozpoznávání.
 • Během rozpoznávání můžete být vyzváni k otočení bankovky.
 • Hodnota bankovky bude přečtena ihned po rozpoznání.
 • Krátký dotek dvěma prsty zopakuje rozpoznanou hodnotu bankovky.

Lupa

 • Otevřete aplikaci Lupa.
 • Krátkým dotekem jedním prstem upravujete míru přiblížení.
 • Dlouhý dotek jedním prstem otevře nabídku s těmito možnostmi:
  • Zastavit obraz
  • Vypnout nebo zapnout přisvětlení
  • Inverze barev

Poloha

Aplikace poloha používá Wi-fi připojení a mobilní data pro nalezení adresy vaší polohy.

 • Proces určení polohy začne okamžitě po vstupu do aplikace. Po oznámení o načítání může proces trvat až 30 sekund.
 • Pokud bude určení polohy úspěšné, bude vám přečtena aktuální zjištěná adresa.
 • Přesnost určení polohy je závislá na kvalitě připojení.
 • V případě vyvstanuvší chyby při procesu budete upozorněni na nedostupnost služby.

Rozpoznávání textu

 • Otevřete aplikaci a držte telefon ve vodorovné poloze. Namiřte čočku kamery na místo, kde očekáváte text.
 • Optimální vzdálenost telefonu od objektu s textem je asi 15-20 centimetrů. To se ale může lišit v závislosti na velikosti textu a dalších faktorech.
 • Aplikace nahlas předčítá jakýkoliv text, který najde. Tento mód je orientační a slouží k tomu, abyste mohli nalézt text, který chcete přečíst. Během tohoto módu můžete použít krátký dotek jedním prstem pro přečtení textu - to je užitečné pokud s telefonem hodně pohybujete, hledáte text ale nechcete aby telefon četl vše.
 • Pokud aplikace najde nějaký text, který je nečitelný, budete o této situaci vyrozuměn. V tomto případě je možné, že máte text vzhůru nohama.
 • Dlouhým dotekem jedním prstem nebo zmáčknutím tlačítka hlasitosti na krátkou dobu zastavíte aktuální obraz a aplikace pořídí snímek pro rozpoznání textu. Pokud je telefon připojen k internetu, zapne se přesnější rozpoznávání. Toto je přesný mód a aplikace vytvoří seznam, který obsahuje rozpoznaný text. Seznamem můžete listovat jako v jakémkoli jiném seznamu v BlindShell.

Označování objektů

Aplikace označování objektů pomáhá s identifikací předmětů, které jsou od sebe těžko rozpoznatelné pouhým hmatem, jako jsou například krabičky s léky, láhve, kosmetické produkty atp. Pro používání této aplikace je nutné dokoupit speciální samolepky, které později budete lepit na předměty.

Samolepky jsou veliké asi dva krát dva centimetry. Nejprve je nutné je nalepit na předmět, který chcete později identifikovat. Pomocí kamery telefonu posléze načtete tuto samolepku do telefonu, kde si k ní přiřadíte psaný popis nebo hlasový záznam. Poté co se záznam v telefonu uloží bude možně objekt zpětně identifikovat.

 • Označení nového objektu
  • Připravte si předmět, který chcete označit.
  • Odlepte jednu samolepku z archu a přilepte jí na předmět. Pokud je to možně, snažte se samolepku přilepit tak, aby byla co nejvíce naplacato a vyhněte se hrubým či nerovným povrchům.
  • V telefon otevřete v aplikaci označování objektů položku "nová značka". Uslyšíte cvakání, které indikuje, že je rozpoznávání aktivní.
  • Nasměrujte kameru telefonu na nalepenou samolepku. Doporučená vzdálenost telefonu od snímaného předmětu je dvacet až třicet centimetrů. Poté co je samolepka načtena k ní můžete přidat buď psaný či mluvený popis. Pokud vyberete možnost nahrát popis předmětu, bude popis nahrán z mikrofonu telefonu. Nahrávání začne po pípnutí a bude automaticky ukončeno po pěti vteřinách. Pokud vyberete možnost napsat popis předmětu, bude aktivována klávesnice.
 • Rozpoznání objektu
  • V menu zvolte možnost číst značky. Uslyšíte cvakání, které indikuje, že je rozpoznávání aktivní.
  • Nasměrujte kameru telefonu na předmět, jako při označování.
  • Jakmile je značka rozponána popis předmětu Vám bude přečten, či přehrán.
  • Dlouhý dotek jedním prstem Vás vrátí do režimu rozpoznávání, kde můžete přečíst další značku.
  • Popis předmětu může být zopakován pomocí krátkého dotyku dvěma prsty.
 • Úprava a mazání uložených značek
  • Značky lze upravovat či mazat skrze položku "seznam značek".

 

6. Hry

V této nabídce naleznete pár her. Následující nabídka je k dispozici:

 • Šachy
 • Pexeso

Šachy

Můžete si zahrát šachy proti BlindShell.

 • Menu obsahuje následující volby:
  • Nová hra
  • Pokračovat ve hře zapne dříve ukončenou hru
  • Obtížnost pro nastavení několik stupňů obtížnosti.
 • Bude Vám sděleno až hra začne.
 • Šachovnice je umístěna v horní části obrazovky. Pohybujte prstem pro šachovnici, BlindShell bude hlásit souřadnice polí, na kterých máte prst, zahlásí také barvu a typ figurky, která se na polí nachází. BlindShell   řekne "prázdné", pokud se na poli nenachází žádná figurka.
 • Pro vybrání figurky držte jeden prst na figurce, kterou chcete vybrat a druhým prstem se dotkněte kdekoli jinde na displej.
 • Pro tah s vybranou figurkou držte prst na poli, kam chcete s figurkou táhnout a potvrďte dotykem druhým prstem kdekoli jinde na displej.
 • Pod šachovnicí naleznete tři tlačítka, která potvrdíte stejným způsobem jako figurky na šachovnici:
  • Vrátit tah pro opravu posledního tahu
  • Stav pro zjištění aktuálního stavu hry
  • Ukončit hru.

Pexeso

V BlindShell si můžete zahrát zvukové pexeso. Cílem hry je najít všechny páry v minimálním počtu kroků.

 • Menu obsahuje následující volby:
  • Nová hra
  • Zvukové téma pro vybrání několika zvukových sad.
 • Bude Vám sděleno až hra začne.
 • Hrací plocha je umístěna v horní části obrazovky. Pohybujte prstem pro hracím poli, BlindShell bude hlásit souřadnice karet a zda je již otočena.
 • Držte prst na kartě, kterou chcete odhalit a dotkněte se druhým prstem kdekoli jinde na displej. Uslyšíte zvuk této karty. Nyní se pokuste najít shodu a odhalte jinou kartu. Uslyšíte zvuk. Pokud je zvuk jiný než první, shoda nebyla nalezena a obě karty budou znovu zakryty. Pokud jsou zvuky stejné, znamená to, že byla nalezena shoda a tyto dvě karty budou po zbytek hry neaktivní.
 • Na hrací ploše je osm párů zvuků.
 • Pod hracím polem naleznete dvě tlačítka, která potvrdíte stejným způsobem jako karty.
  • Stav pro zjištění aktuálního stavu hry.
  • Ukončit hru.

 

Zpět do poradny