phone_wh.png  +420 910 127 172           envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Další funkce BlindShell Classic

Email

K využívání BlindShell klienta je třeba mít zřízený emailový účet. Integrovaný emailový klient umožňuje pracovat s jedním e-mailovým účtem.

Přihlášení k emailovému účtu

Při prvním spuštění aplikace Email je třeba se nejprve přihlásit ke svému účtu. Vyberte položku Nový účet. Vložte svou emailovou adresu, adresu SMTP serveru, adresu IMAP serveru a Vaše heslo. Informace o SMTP a IMAP adresách naleznete na webových stránkách poskytovatele Vašeho emailu. U nejběžnějších poskytovatelů budou automaticky předvyplněny.

Po výběru položky Uložit proběhne pokus o přihlášení do emailu. Pokud bude přihlášení úspěšné, objeví se položka Nový email. Přihlašování může trvat několik sekund závislosti na rychlosti připojení k internetu.

Položka Upravit účet umožní změnit přihlašovací údaje, nebo účet z telefonu smazat.

Upozornění: V některých případech budete muset explicitně povolit aplikacím třetích stran vzdálený přístup ke své schránce, případně zapnout IMAP ve svém účtu přístup přes IMAP.

Napsání nového emailu

Pro napsání nového emailu vyberte položku Nový email. Do pole Příjemci můžete vložit emailovou adresu kontaktu z Vašeho seznamu kontaktů (pokud je k němu emailová adresa přiřazena) nebo adresu zadat manuálně. Email můžete poslat více příjemcům najednou.

Vyplňte pole Předmět a Text a výběrem položky Odeslat email odešlete. Zpráva zůstane otevřená, dokud se email úspěšně neodešle. Jakmile bude email odeslán, zobrazí se hlavní menu emailového účtu. Pokud se email nepodaří odeslat, zkuste jej poslat znovu nebo opusťte psaní zprávy a uložte email do konceptů.

Pokud nechcete nebo nemůžete email hned odeslat, po stisku tlačítka zpět budete mát následující možnosti:

  • Uložit do konceptů - ukončení psaní zprávy emailu a uloží jej do konceptů.
  • Neukládat do konceptů - ukončení psaní zprávy emailu a jeho zahození. K emailům uloženým v konceptech se kdykoliv můžete vrátit vstupem do složky Koncepty.

Čtení emailů

Výběrem příslušné složky (přijaté, odeslané atd.) a tlačítky doleva a doprava mezi emaily můžete přecházet. Pro přečtení emailu stiskněte tlačítko potvrzení. Při čtení emailu se Vám po stisku tlačítka potvrzení zobrazí následující možnosti:

  • Odpovědět - odpověď původnímu odesílateli. Otevře se nový email s předvyplněným příjemcem a předmětem.
  • Odpovědět všem - odpověď původnímu odesílateli a všem v kopii. Otevře se nový email s předvyplněnými příjemci a předmětem.
  • Předat - předání zprávy dalšímu kontaktu. Otevře se okno s předvyplněným předmětem a textem, pole pro příjemce je prázdné.
  • Přidat odesílatele do seznamu kontaktů - vytvoření nového kontaktu s vybranou emailovou adresou nebo upravení stávajícího kontaktu a jeho doplnění o vybranou emailovou adresu.
  • Smazat - vymazání tohoto emailu.

SOS tlačítko

SOS tlačítko se nachází na zadní straně telefonu. Stiskem tlačítka alespoň na 3 vteřiny vytočíte kdykoli předem přiřazený kontakt. Vytočení musí být potvrzeno stiskem tlačítka potvrzení. SOS tlačítko lze použít kdykoli, i pokud je telefon zamknutý.

Pokud není k nouzovému tlačítku přiřazen žádný kontakt, budete po jeho stisknutí vyzváni k jeho přiřazení

 

Zpět do poradny