phone_wh.png  +420 910 127 172           envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Diktování textu BlindShell Classic

Upozornění: Pro využívání diktování textu je nutné, aby byl telefon připojen k internetu.

Namísto klávesnice lze v BlindShell text diktovat. Pokud se nacházíte v klávesnici (psaní zprávy, poznámky atd.) lze tuto funkci vyvolat podržením kteréhokoliv z tlačítek hlasitosti. Po pípnutí lze začít diktovat text.

Text diktujte po krátkých větách či několika slovech. Po každém nadiktovaném segmentu telefon krátce zavibruje. V tomto okamžiku můžete pokračovat diktováním dalšího textu, nebo diktování ukončit dlouhým podržením tlačítka hlasitosti či tlačítka potvrzení. Pokud diktování neukončíte manuálně bude ukončeno automaticky po několika sekundách od posledního rozpoznaného textu.

 

Zpět do poradny