phone_wh.png  +420 910 127 172           envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Diktování textu BlindShell 2

Namísto klávesnice lze v BlindShell zadávat text pomocí diktování hlasem. Pokud se nacházíte v klávesnici, lze tuto funkci vyvolat podržením kteréhokoliv z tlačítek hlasitosti po dobu zhruba půl sekundy. Po vyzvání a pípnutí lze začít diktovat text.

Text diktujte po krátkých větách či několika slovech. Po každém nadiktovaném segmentu telefon krátce zavibruje. V tomto okamžiku můžete pokračovat diktováním dalšího textu, nebo diktování ukončit dlouhým podržením tlačítka hlasitosti či dlouhým dotekem jedním prstem. Pokud diktování neukončíte manuálně bude ukončeno automaticky po několika sekundách od posledního rozpoznaného textu.

Pro využívání diktování textu je nutné, aby byl telefon připojen k internetu.

 

Zpět do poradny