phone_wh.png  +420 910 127 172           envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Dotyková gesta BlindShell 2

Ovládání telefonu

Než začnete používat BlindShell, seznamte se s několika gesty potřebnými k jeho ovládání.

Dotyková gesta

BlindShell se ovládá pouze čtyřmi gesty.

Následující gesta vám umožní používat všechny funkce BlindShell:

 • Krátký dotek jedním prstem se používá pro listování v menu. Krátký dotek jedním prstem na pravou stranu displeje vás posune vpřed. Dotek na levou stranu vás posune vzad.
 • Dlouhý dotek jedním prstem se provede podržením jednoho prstu na displeji po dobu asi půl sekundy. V závislosti na kontextu má toto gesto jednu z těchto funkcí:
  • Vybrání aktuální položky z nabídky
  • Příjem hovoru
  • Potvrzení dialogu nebo otázky
  • Vypnutí budíku
 • Krátký dotek dvěma prsty se provede krátkým dotykem dvěma prsty současně na displej. V závislosti na kontextu má toto gesto jednu z těchto funkcí:
  • Přečtení nebo zopakování aktuální položky
  • Přečtení napsaného textu
  • Přečtení jména kontaktu nebo čísla při příchozím hovoru
  • Start a pauza přehrávání u MP3 přehrávače, rádia a čtečky knih
 • Dlouhý dotek dvěma prsty se provede podržením dvou lehce roztažených prstů na displeji po dobu asi půl sekundy. V závislosti na kontextu má toto gesto jedno z těchto funkcí:
  • Jít zpět o jednu úroveň
  • Zavěsit příchozí hovor
  • Odpověď na dialog nebo otázku
  • Opustit právě probíhající činnost, například vytváření kontaktu nebo psaní zprávy.

Další gesta

 • Aktivace Informace o stavu
  • Přejetí jednoho prstu ze spodního okraje k hornímu aktivuje funkci Informace o Stavu, která obsahuje datum a čas, sílu připojení apod.
 • Zamknutí a odemknutí telefonu
  • Krátkým stiskem zamykacího tlačítka lze telefon zamknout či odemknout, v závislosti na tom, v jakém stavu se telefon nacháel před stiskem tohoto tlačítka.
 • Rychlá nápověda
  • Přejetí jednoho prstu z horního okraje ke spodnímu aktivuje nápovědu týkající se aktuální aplikace.
 • Ukončení hovoru
  • Krátký stisk zamykacího tlačítka ukončí aktuální hovor.
 • Restartování telefonu
  • V případě nutnosti provést restart telefonu stiskněte zamykací tlačítko po dobu asi deseti sekund.
 • Hlavní nabídka menu
  • Stisk zamykacího tlačítka na dobu asi půl vteřiny vás vždy vrátí do hlavní nabídky.
 • Hláskování poslední promluvy
  • Pokud provedete gesto krátký dotyk dvěma prsty rychle dvakrát za sebou, místo prostého přečtení poslední promluvy bude poslední promluva hláskována po písmenech. Gesto lze použít i v klávesnici, pokud je potřeba detailní kontrola, například při zadávání hesel.

Android TalkBack

Druhým stylem ovládání je nativní odečítač obrazovky systému Android - TalkBack. Pokud je zvoleno toto ovládání bude použita také nativní klávesnice. Ovládání stylem TalkBack je popsáno na stránkách podpory Google: https://support.google.com/accessibility/android/answer/6283677?hl=cs

 

Zpět do poradny