phone_wh.png  +420 910 127 172           envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Kontakty BlindShell Classic

Zde můžete procházet, upravovat a přidávat kontakty. Také máte možnost zálohovat kontakty a importovat je ve formátu VCF. Lze zde také přiřadit klávesy rychlé volby ke kontaktům.

Seznam kontaktů

Seznam kontaktů obsahuje všechny kontakty uložené v paměti telefonu a na SIM kartě. Chování je podobné jako v seznamu Vytočit kontakt z položky volání

 • Položka Vyhledat je poslední položka v menu a lze na ni rychle přejít pomocí stisku tlačítka doleva z prvního kontaktu v seznamu. Položka Vyhledat otevře režim zadávání textu, kde lze zadat část nebo celé jméno kontaktu. Budou vyfiltrovány kontakty, kde se zadaný text vyskytuje ve jméně nebo příjmení.
 • Při vkládání textu pomocí alfanumerické klávesnice přejdete na kontakty, jejich počáteční písmeno odpovídá Vámi zadanému písmenu. Např. stiskem tlačítka dvě třikrát po sobě (písmeno C) zobrazí první kontakt ze seznamu, který začíná písmenem C. Poté můžete procházet kontakty pomocí tlačítek doleva a doprava.

Pokud vyberete určitý kontakt, budete moci provést následující akce:

 • Vytočit - zavolá kontaktu
 • Poslat zprávu - otevře režim zadávání textu, kde můžete napsat novou zprávu pro tento kontakt a odeslat ji tlačítkem potvrzení
 • Upravit kontakt - otevře menu, kde lze upravit jméno, čísla nebo e-mail kontaktu
 • Přiřadit vyzváněcí tón - otevře menu s vyzváněcími tóny, které lze přiřadit ke kontaktu namísto výchozího vyzváněcího tónu.
 • Odeslat kontakt jako vizitku - umožní odeslat kontaktní údaje vybranému číslu nebo kontaktu
 • Smazat kontakt - vymazání kontaktu. Tato akce vyžaduje potvrzení.

Kontakty na SIM kartě

Kontakty uložené na SIM kartě jsou zobrazeny v seznamu kontaktů. Pokud vymažete některý kontakt, bude také smazán ze SIM karty. Pokud upravíte kontakt na SIM kartě, bude uložen jako nový kontakt v telefonu a původní kontakt bude ze SIM karty smazán. Přidat nový kontakt na SIM kartu není možné.

Přidat nový kontakt

Přidat nový kontakt do seznamu kontaktů můžete v položce Přidat nový kontakt. Uložit můžete následující informace: jméno, příjmení, telefonní číslo, domácí číslo, pracovní číslo, jiné číslo a email. Po vyplnění požadovaných informací vyberte položku Uložit kontakt a kontakt bude uložen. Rychlá volba Rychlá volba slouží k rychlému vytočení až 10ti vybraných kontaktů nebo čísel a jednoho krizového kontaktu přiřazeného tlačítku SOS. Kontakt lze vytočit dlouhým stiskem čísla, které bylo ke kontaktu přiřazeno, a stiskem tlačítka potvrzení.

Seznam aktuálně přiřazených čísel a kontaktů najdete pod položkou Rychlá volba v menu.

 • Nepřiřazené - k číslu není přiřazen kontakt pro rychlou volbu, výběrem této položky k němu kontakt nebo číslo přiřadíte
 • Přiřazené - k číslu je přiřazen kontakt pro rychlou volbu, můžete jej buď vymazat nebo změnit a přiřadit k němu nové číslo nebo kontakt

Zálohování a import kontaktů

BlindShell Vám umožňuje zálohu kontaktů a jejich import do VCF souboru.

Import kontaktů

 • Název složky, z níž chcete kontakty importovat, musí být Contacts.vcf. Zkopírujte tuto složku do složky na SD kartě, pokud karta v telefonu je, nebo do interní paměti telefonu.
 • Pokud je soubor Contacts.vcf na SD kartě i v interní paměti telefonu, bude importován soubor na paměťové kartě.
 • Vyberte možnost Import kontaktů pro zkopírování kontaktů ze souboru Contacts.vcf do seznamu kontaktů v telefonu.
 • Kontakty ze souboru Contacts.vcf shodující se s již uloženými kontakty ve Vašem seznamu kontaktů, budou přeskočeny.
 • Po dokončení importu bude soubor Contacts.vcf přejmenován na Contactsimported.vcf.
 • Telefon oznámí chybu, pokud nebude soubor Contacts.vcf nalezen na SD kartě ani v úložišti telefonu.

Zálohování kontaktů

 • V menu vyberte položku Záloha kontaktů pro vytvoření souboru Contacts.vcf s kontakty aktuálně přítomnými ve vašem telefonu.
 • Pokud je v telefonu paměťová karta, soubor se vytvoří ve složce na paměťové kartě.
 • Pokud v telefonu paměťová karta není, soubor se vytvoří v interní paměti telefonu.

 

Zpět do poradny