phone_wh.png  +420 910 127 172           envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Média BlindShell Classic

Aplikace v sekci Média Vám umožní poslouchat rádio nebo Vaši vlastní hudbu. Aplikace Rozpoznání písničky Vám pomůže identifkovat hudbu, která hraje kolem Vás. Položka Média obsahuje následující aplikace:

 • Přehrávač hudby
 • Čtečka knih
 • Internetové rádio
 • FM rádio

Přehrávač hudby

Pro poslouchání vlastní hudby z telefonu je nejprve třeba zkopírovat audio soubory do složky Hudba buď na SD kartu, nebo do interní paměti telefonu. Abyste mohli hudbu zkopírovat, připojte telefon USB kabelem k počítači, z nějž chcete hudbu kopírovat.

Zařízení Windows

Telefon by měl být rozpoznán jako externí zařízení. Poté můžete kopírovat soubory z počítače do telefonu prostřednictvím prohlížeče souborů. Pokud není zařízení počítačem rozpoznáno, nainstalujte prosím nejnovější aktualizace a zkontrolujte, zda-li je nainstalován také MTP ovladač pro přenos souborů.

Zařízení Apple

Abyste mohli kopírovat soubory z Apple zařízení do telefonu, nejprve je třeba nainstalovat Software na transfer Andriod souborů. Tento program můžete stáhnout zde: https://www.android.com/fletransfer/

Zařízení Linux

Telefon by měl být počítačem automaticky rozpoznán. Zkopírujte soubory do telefonu prostřednictvím prohlížeče souborů.

Hudební složky

Pro přehrání hudby vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Můžete si vybrat s následujících složek: Všechny skladby - zobrazí všechny audio soubory v telefonu seřazené podle názvu Umělci - zobrazí umělce všech skladeb v telefonu. Po výběru umělce můžete procházet jeho skladby nebo alba. Alba - zobrazí všechna alba v telefonu. Po výběru alba se zobrazí obsažené skladby. Oblíbené - zobrazí skladby označené jako oblíbené. Každá z výše uvedených složek obsahuje možnost Vyhledat, která je vždy poslední podpoložkou v menu. Můžete na ni rychle přejít stiskem tlačítka doleva.

Přehrávání hudby

Položka Pokračovat v přehrávání spustí poslední přehrávanou skladbu v Přehrávači hudby Pokud vyberete konkrétní skladbu v seznamu hudby, skladba se ihned začne přehrávat. Režim přehrávání je nastaven tak, že se vždy přehrají všechny skladby ve vybraném seznamu. Během přehrávání můžete provést následující akce:

 • Stiskem tlačítka doleva nebo doprava můžete přecházet na předchozí nebo následující skladbu v seznamu.
 • Stiskem tlačítka zpět během při poslechu hudby přehrávání pozastavíte.
 • Když je přehrávání pozastaveno, stiskem tlačítka zpět se vrátíte na seznam skladeb v příslušném seznamu.
 • Stiskem tlačítka potvrzení během přehrávání skladby se skladba přehraje znovu.
 • Pokud běhěm poslechu stisknete tlačítko potvrzení, skladba se dočasně pozastaví a zobrazí se menu s možnostmi Posunout ve skladbě a Uložit do oblíbených/vymazat z oblíbených. Po výběru jedné z těchto možností bude přehrávání pokračovat.
 • Výběrem možnosti Posunout ve skladbě změníte funkci tlačítek doleva a doprava. Jejich stiskem se budete moci pohybovat ve skladbě vždy o 10 sekund dopředu nebo dozadu. Pokud nestisknete žádné z nich během 10 sekund, funkce tlačítek doleva a doprava se vrátí do původního stavu.

Čtečka knih

Abyste mohli Čtečku knih využívat, je třeba zkopírovat dané soubory do složky BlindShell/Books ve vnitřní paměti telefonu nebo na SD kartu. Čtečka knih přehraje audio soubory a číst textové (.txt) soubory. Každý soubor v první úrovni složky Knihy je rozpoznán jako samostatná kniha. Knihy rozdělené do několika souborů mohou být seskupeny v takovéto složce (možný je jakýkoliv počet podsložek).

Hlavní menu

 • Poslední kniha - zobrazí poslední čtenou knihu.
 • Seznam knih - obsahuje seznam všech Vašich knih.
 • Záložky - zobrazí seznam záložek, které jste vytvořili.

Menu výběru knihy

 • Pokračovat ve čtení - začne číst knihu v místě, kde jste čtení naposledy opustili
 • Číst od začátku - začne číst knihu od začátku. Předchozí pozice bude ztracena (kromě vytvořených záložek).
 • Procházet obsah - umožňuje procházení obsahu knihy podle kapitol nebo částí.
 • Záložky - zobrazí seznam záložek, které jste v knize vytvořili.

Při poslechu knihy

 • Stisk tlačítka vlevo nebo vpravo Vás posune na předchozí nebo další část knihy.
 • Stisk tlačítka zpět během přehrávání jej pozastaví.
 • Pokud je přehrávání pozastaveno, stiskem tlačítka zpět se dostanete na aktuálně přehrávanou část obsahu knihy.
 • Když je přehrávání pozastaveno, stiskem tlačítka potvrzení se spustí čtení od začátku.
 • Stisk tlačítka potvrzení během přehrávání dočasně přehrávání pozastaví a zobrazí se kontextové menu přehrávání s dalšími možnostmi. Po výběru jedné z těchto možností, nebo po přechodu zpět, bude přehrávání opět pokračovat.

Kontextové menu přehrávání

 • Přeskočit na procenta v knize - umožňuje Vám zadat procenta v knize (0- 99) a čtečka přejde na vybranou část v knize.
 • Přidat záložku - vytvoří záložku na aktuální pozici v knize. Budete vyzváni k pojmenování dané záložky při jejím vytvoření. Pokud nebude název zadán, záložka bude pojmenována podle času.

Kontextové menu přehrávání - specifika zvuku

 • Výběrem možnosti Posunout v knize změníte funkci tlačítek doleva a doprava. Jejich stiskem se budete moci pohybovat v knize vždy o 10 sekund dopředu nebo dozadu. Pokud nestisknete žádné z nich během 10 sekund, funkce tlačítek doleva a doprava se vrátí do původního stavu.

Kontextové menu přehrávání - specifika textu

Rychlost čtení - změní rychlost čtení knihy Jazyk čtení - změní jazyk, v němž je kniha čtena.

Internetové rádio

Internetové rádio umožňuje poslech rádiových stanic přes internet. Můžete vybírat mezi stanicemi podle země nebo žánru. Při poslechu určité stanice ji můžete označit jako oblíbenou stiskem tlačítka potvrzení.

 • Pokračovat v poslechu - spustí poslední poslouchané rádio. Populární stanice - obsahuje seznam rádiových stanic, které jsou nejvíce poslouchané ve Vaší zemi. Stanic může být až 90. Kategorie - obsahuje seznam stanic rozdělených podle žánru. Vyberte určitý žánr pro zobrazení stanic.
 • Země - obsahuje seznam zemí, resp. kontinentů. Po výběru konkrétní země se otevře menu Populární stanice, Kategorie, and Hledat pro vybranou zemi. Oblíbené - obsahuje seznam rádiových sanic, které byly označeny jak oblíbené. Hledat - vyhledávání stanic podle jména. Je možné zadat celý název nebo část názvu stanice, kterou chcete vyhledat. Všechny stanice odpovídající zadaným kritériím budou zobrazena.

Upozornění: Abyste mohli využívat aplikaci Internetové rádio, je třeba připojení k internetu.

FM rádio Telefon obsahuje integrovaný FM přijímač a pro jeho využívání je třeba, aby k telefonu byla připojena sluchátka. Ta slouží jako anténa a bez nich by se ozývalo pouze šumění rádiového signálu.

Lazení rádiové stanice

 • Výběrem položky Přehrát rádio se začne přehrávat poslední přehrávána stanice.
 • Stiskem tlačítek doleva a doprava budete automaticky přelazeni na předchozí/následující dostupnou stanici bez nutnosti manuálně frekvenci přeladit.
 • Stiskem tlačítka dolů bude oznámena frekvence a název přehrávané stanice, pokud jsou tyto informace dostupné.

Další možnosti FM rádia

 • Pokud stisknete tlačítko potvrzení během poslechu rádia, zobrazí se následující možnosti:
 • Uložit jako oblíbené - označí stanici jako oblíbenou. Později na ni budete moci rychle přejít v menu Oblíbené.
 • Poslech z reproduktoru - telefon bude pro zvukový výstup využívat vestavěný reproduktor namísto sluchátek. Zpět k poslechu ze sluchátek se můžete vrátit pomocí možnosti Poslech ze sluchátek.
 • Manuální lazení - přejde z automatického lazení na manuální. V tomto módu se budete moci pomocí tlačítek doleva a doprava posouvat o 0.1MHz namísto přecházení mezi jednotlivými dostupnými stanicemi. Zpět k automatickému lazení se můžete vrátit pomocí možnosti Automatické lazení.
 • Zadat frekvenci - umožňuje zadat frekvenci manuálně.

 

Zpět do poradny