phone_wh.png  +420 910 127 172           envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Nastavení telefonu BlindShell Classic

V této sekci můžete přizpůsobit vlastnosti telefonu. Zároveň zde můžete nastavit připojení k sítím, nastavení SIM karet a možnost aktualizace na novější verzi, pokud je dostupná.

Zvuky

Tato část obsahuje nastavení zvuků a hlasového výstupu telefonu.

Profily

Můžete si nastavit zvukový profil pro příchozí hovory a zprávy. Na toto nastavení lze také přejít pomocí dlouhého stisku křížku.

 • Normální - při příchozím hovoru nebo zprávě bude telefon zvonit a vibrovat.
 • Vibrace - při příchozím hovoru nebo zprávě bude telefon pouze vibrovat.
 • Tichý - při příchozím hovoru nebo zprávě telefon nebude vibrovat ani zvonit

Hlasitost

V nastavení hlasitosti můžete upravit hlasitost vyzvánění, upozornění a alarmu.

Melodie

Máte možnost nastavit si melodie vyzvánění příchozích hovorů, upozornění a budíků. Pokud chcete použít Vaši vlastní melodii, zkopírujte soubor do úložiště telefonu. Vložte jej do složky Vyzváněcí melodie, resp. Upozornění nebo Budíky.

Hlasový vstup

Zde můžete nastavit atributy hlasové odezvy telefonu - rychlost a intonaci. Máte na výběr z několika možností a můžete si vybrat, která Vám bude nejvíce vyhovovat. Můžete také zapnout a vypnout oznamování informací o čase a datu, které jsou prezentovány po odemknutí telefonu.

Odezva

Máte možnost nastavit způsob, kterým telefon poskytuje odezvu (kromě hlasového výstupu). Pro posouvání v menu, zadávání textu nebo zamykání/odemykání telefonu může být odezva telefonu zprostředkována pomocí pípání, vibrací nebo kombinací obojího. Odezva může být zprostředkována pouze zvuky - pípání.

Upozornění na notifikaci

Pokud zmeškáte hovor nebo obdržíte zprávu, které vyvolají notifikaci, zazní notifikační melodie. Pokud povolíte možnost Připomenout notifikaci, méně rušivé pípnutí se ozve každých pět minut, aby upozornil na zmeškanou notifikaci. Toto pravidelní pípání bude zrušeno, jakmile zkontrolujete zmeškané události.

Klávesnice

Tato sekce obsahuje informace týkající se nastavení vkládání textu a zamykání klávesnice.

Zamknutí klávesnice

Výběrem této položky budete moci povolit nebo zakázat zamykání telefonu pomocí tlačítka hvězdička. Zámek klávesnice je určen především pro zamezení nechtěného stisku tlačítek.

 • Pokud je zámek klávesnice povolen, telefon můžete zamknout a přepnout do režimu spánku dlouhým stiskem hvězdičky. Telefon bude také automaticky zamknut po určité době neaktivity. Telefon opět odemknete dlouhým stiskem hvězdičky.
 • Pokud je zámek klávesnice zakázán, telefon po určitě době neaktivity stejně tak přejde do režimu spánku, ale klávesnice se nezamkne. Telefon "probudíte" stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Stisk tohoto tlačítka telefon pouze probudí a nespustí žádnou akci. I v tomto případě můžete odemknout a zamknout telefon manuálně pomocí stisku hvězdičky ale telefon se nebude zamykat automaticky.

Čtení znaků během jejich mazání

Tato možnost se dotýká mazání znaků během jejich mazání.

 • Přečíst poslední zbývající znak po mazání - při mazání textu pomocí tlačítka zpět bude po mazání přečten poslední zbývající znak.
 • Přečíst smazaný znak - při mazání textu tlačítkem zpět bude smazaný znak přečten.
 • Po ukončení mazání můžete stisknout tlačítko dolů a zbylý text Vám bude přečten.

Opakování textu během jeho vkládání

Během vkládání textu máte možnost nastavit si jeho opakování následujícími způsoby:

 • Zopakovat slovo po vložení mezery - Zopakuje se napsané slovo poté, co byla vložena mezera nebo znaménko interpunkce.
 • Zopakovat celý text po vložení mezery. - Zopakuje se všechen doposud napsaný text po vložení mezery nebo znaménka interpunkce.
 • Neopakovat - Po vložení mezery nebo znaménka interpunkce text zopakován nebude. Vložený text lze zopakovat manuálně pomocí tlačítka dolů.

Displej

Zde můžete nastavit možnosti týkající se displeje jako jas nebo časový limit obrazovky.

Nastavení jasu

Tato možnost nabízí změnu jasu displeje - vyšší úroveň znamená vyšší jas, ale také kratší výdrž baterie.

Vypnutí obrazovky

Zde si můžete nastavit čas, po kterém v případě neaktivity telefon přejde ro režimu spánku a bude tak šetřit energii. Pokud je nastaveno zamykání klávesnice, klávesnice bude v režimu spánku zamknuta.

Barevné schéma

Máte možnost upravit barvu textu a také barvu pozadí, na němž se bude text zobrazovat. Na výběr máte z následujících schémat:

 • Bílý text na černém pozadí
 • Černý text na bílém pozadí
 • Bílý text na modrém pozadí
 • Černý text na žlutém pozadí

Styl hlavního menu

Můžete si nastavit vzhled hlavního menu. Lze nastavit jako jednoduchý text, ikony nebo kombinaci ikon a textu. Zvětšení velikosti textu Zde můžete zvětšit velikost textu u položek v menu. Zvětšením velikosti textu se může stát, že jednotlivá slova budou přesahovat na více řádků.

Sítě

Zde můžete nastavit připojení k WiFi, Bluetooth, mobilní síti nebo nastavit PIN kód.

WiFi

K připojen k WiFi síti je nejprve třeba zapnout WiFi v telefonu. Pokud WiFi nechcete využívat, můžete ji vypnout výběrem položky Zakázat WiFi v menu. Touto možností se šetří baterie telefonu.

Seznam WiFi sítí

Tato položka menu obsahuje seznam dostupných WiFi sítí a seznam dříve uloženích WiFi sítí.

 • Pro připojení k WiFi síti stiskněte tlačítko potvrzení a poté vyberte možnost Připojit k síti. Pokud je WiFi síť chráněna heslem, budete vyzváni k jeho vložení.
 • Alternativně můžete využít připojení pomocí tlačítka WPS. Vyberte možnost Připojit pomocí tlačítka WPS a poté stiskněte toto tlačítku na Vašem routeru. Po chvíli by se měly router a telefon spárovat.
 • Položka Informace o síti Vám poskytne další informace, jako síla signálu nebo dostupnost sítě.
 • Pro vymazaní sítě ze seznamu přejděte na seznam sítí, vyberte příslušnou síť a vyberte možnost Odstranit.

Pokud se chcete připojit ke skryté síti, zvolte položku Připojit ke skryté síti. V tomto případě zadejte název sítě a poté heslo.

Připojení Wifi pomocí textového souboru

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu a vytvořit soubor čistého textu v kořenovém adresáři úložiště.

 • Název tohoto souboru by měl být wif.txt (malá a velká písmena) a měl by obsahovat dva řádky.
 • První řádek tohoto souboru je název sítě wifi (velikost písmen je nepodstatná) a druhý řádek je síťové heslo (rozlišuje malá a velká písmena).
 • Pokaždé, když se pokusíte připojit k šifrované z BlindShell menu, BlindShell zkontroluje přítomnost a správný formát tohoto souboru.
 • Pokud je soubor nalezen a je platný, telefon zkontroluje, zda se první řádek s názvem sítě shoduje se zvoleným názvem sítě.
 • Pokud ano, pole pro vložení hesla se nezobrazí a použije se místo toho heslo ze souboru.

Bluetooth

Telefon podporuje jistá Bluetooth zařízení, a to audio zařízení (reproduktory, sluchátka, handsfree) Před prvním použitím musí být zařízení s telefon spárováno.

Upozornění: Když se připojíte k audio zařízení, veškerý audio výstup (včetně syntetického hlasu) bude přehráván skrze toto zařízení. Pokud nebude zařízení správně fungovat, může dojít k situaci, že zůstanete bez použitelné hlasové odezvy. V takovém případě je vždy možné zařízení odpojit zvýšením hlasitosti nad maximální možnou úroveň, tj. několikanásobným stisknutím tlačítka hlasitosti.

Zapnutí/vypnutí Bluetooth

Ve výchozím stavu je Bluetooth vypnutý, čímž se šetří energie vaší baterie. Doporučujeme nechat Bluetooth vypnutý, pokud není používán. Bluetooth lze zapnout a vypnout využitím první možnosti v menu.

Jak spárovat se zařízením

 • Zapněte párovací mód na vašem zařízení. Některá zařízení jsou ve výchozím stavu po zapnutí připravena k párování, u jiných zařízení je třeba speciálním tlačítkem nebo kombinací tlačítek párování vyvolat. Závisí to na konkrétním zařízení a je to popsáno v návodu k němu.
 • Jakmile je zařízení připraveno k párování, vyberte možnost Hledat zařízení v menu telefonu. Hledání může trvat až půl minuty a poté vám bude oznámen seznam nalezených zařízení.
 • Stiskem tlačítka potvrzení vyberete zařízení, se kterým chcete telefon spárovat. Proces párování obvykle trvá několik sekund.
 • Některá zařízení, obvykle klávesnice, budou požadovat vložení ověřovacího kódu. Pokud se to stane, je třeba zadat kód, který vám BlindShell sdělí.

Připojení a odpojení zařízení

Spárované zařízení by se obvykle mělo připojit samo. Nicméně ne všechna zařízení se připojí automaticky. Proto je užitečné, mít možnost připojit a odpojit zařízení samostatně, bez párování.

Pro připojení nebo odpojení zařízení:

 • Vyberte v menu spárovaná zařízení a zobrazí se seznam všech spárovaných zařízení
 • Stiskem tlačítka potvrzení otevřete menu, v němž vyberete operaci, kterou chcete provést se svým zařízením (spojit, odpojit, odparovat)
 • Pokud vyberete možnost spojit/odpojit, telefon se pokusí spojení/odpojení zřízení provést. Jakmile se to podaří, zařízení převezme dané funkce (zvukový výstup bude přesměrován)
 • Pokud vyberete možnost odparovat zařízení, zařízení bude nedostupné do té doby, než ho znovu spárujete. Některá zařízení vyžadují provést odparovaní předtím, než se propojí s jiným telefonem.

Poznámky o Bluetooth

 • Ujistěte se, že je zařízení před pokusem o připojení nebo párování zapnuto. Některá zařízení se sama vypnou po určité době neaktivity.
 • Na trhu najdete velké množství Bluetooth zařízení a BlindShell nemůže garantovat kompatibilitu se všemi zařízeními. Poraďte se se svým BlindShell prodejcem, který Vám může dát tip, nebo nabídnout otestovaný model zařízení.
 • Kvůli možnému rádiovému rušení a kvůli povaze samotného Bluetooth protokolu není garantováno, že zařízení bude v procesu vyhledávání nalezeno. Pokud se vám nedaří najít nebo spárovat vaše zařízení, ujistěte se, že je stále v párovacím módu, a proces opakujte. Pokud problém přetrvává, ujistěte se, že v blízkosti není žádný silný zdroj rušení, jako třeba jiné Bluetooth zařízení, WiFi router nebo jiné rádiové zařízení.

Mobilní data

Mobilní data lze buď vypnout či zapnout. Toto lze také provést v menu v části Informace o stavu.

Pin kód

 • V menu PIN kód lze zapnout či vypnout požadavek na zadání PIN kódu při spuštění telefonu. Pro změnu PIN kódu je nutné mít PIN kód aktivní.
 • Pokud zadáte PIN kód třikrát po sobě špatně, SIM karta bude zablokována a bude nutné zadat kód PUK. Na zadání kódu PUK máte 10 pokusů, poté bude Vaše SIM karta zablokována definitivně.
 • Pokud poukud používáte SIM karty dvě, nejdříve vyberte příslušnou kartu, pro kterou chcete změny provést. SIM karty Tato volba se zobrazí jen v případě, že jsou v telefonu vloženy dvě

SIM karty

Zde můžete vybrat to, jaká SIM karta se bude používat pro odchozí hovory, odchozí zprávy a mobilní data. Aktualizace BlindShell

Upozornění: Aby bylo možné telefon aktualizovat, je třeba, aby byl připojen k internetu prostřednictvím WiFi.

Aktualizace pro telefon BlindShell jsou vydávány z následujících důvodů:

 • Zlepšování vlastností telefonu a odstraňování chyb
 • Přinášení nových funkcí telefonu

Když je dostupná nová aktualizace, budete na to upozorněni zprávou. Tato zpráva se objeví ve zmeškaných událostech a v přijatých zprávách.

Nejprve vyberte položku Zkontrolovat aktualizace. Pokud bude dostupná nová aktualizace, budete ji moci stáhnout. Obsah aktualizace bude stručně popsán.

Po stažení aktualizačního souboru jej nainstalujete výběrem položky Nainstalovat aktualizaci. Tento proces bude trvat několik minut. Během aktualizace bude telefon mluvit robotickým hlasem a Vy budete informování o procesu aktualizace.

Upozornění: Nevypínejte telefon a neprovádějte žádné akce během procesu aktualizace. Mohlo by to vést k poškození softwaru telefonu a následné nutnosti opravy telefonu.

Nastavení data a času

Po vložení SIM karty do telefonu se čas obvykle nastaví automaticky ze sítě. Pokud chcete nastavit jiný čas, nebo nedošlo k automatickému nastavení, můžete využít tohoto návodu.

 • Pro vložení vlastního data a času nejprve zakažte automatické nastavení času a data. Tato položka se nemusí zobrazit v případě, že ze sítě čas a datum nebylo možné získat.
 • Nastavit čas je třeba pomocí čtyřmístného čísla. První dvojice čísel je pro zadání hodiny a druhá dvojice je pro zadání minut.
 • Pro nastavení data nejprve vyberte položku Nastavit datum a poté zadejte den, měsíc a rok a potvrďte položkou Uložit datum.
 • Vždy můžete zpět nastavit automatické nastavení času ze sítě položkou Povolit automatický čas a datum.

Informace o stavu

Na nabídku informací o stavu můžete přejít stiskem tlačítka nahoru Lze na ni přejít odkudkoliv, kromě situace, kdy vkládáte text. Následně Vám budou nabídnuty následující položky:

 • Čas a datum zobrazí informace o aktuálním čase a datu. Stiskem tlačítka potvrzení přejdete na kalendář.
 • Síla signálu zobrazí informace o síle signálu
 • Stav baterie oznámí, kolik zbývá procent baterie
 • Síla WiFi signálu zobrazí informace o WiFi síti, ke které je telefon právě připojen. Stiskem tlačítka potvrzení přejdete na nastavení WiFi.
 • Stav Bluetooth zobrazí informace od připojených Bluetooth zařízeních.

Manuál

Položka Manuál obsahuje tento dokument rozdělený do částí pro přehlednější čtení. Dále zde znovu můžete Spustit tutoriál, který byl spuštěn při prvním zapnutí telefonu.

Zmeškané události

Zmeškané události upozorní na přijaté zprávy a zmeškané hovory. Při výběru se zobrazí nabídka s relevantními možnostmi (zavolat zpět, odpovědět apod.) a událost bude ze seznamu zmeškaných události odstraněna.

Vypnutí telefonu

Dlouhým stiskem tlačítka zpět bude telefon vypnut.

 

Zpět do poradny