phone_wh.png  +420 910 127 172           envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Nastavení telefonu BlindShell 2

V Nastavení můžete například nastavit vyzvánění, připojit se k síti WiFi apod. Nastavení je rozděleno do několika sekcí:

 • Ovládání
 • Zvuky
 • Displej
 • Sítě
 • Aktualizace BlindShell
 • Nastavení času a data
 • Vypnutí telefonu

 

Ovládání

Zde můžete:

 • Nastavit dobu pro dlouhý dotyk (normální, delší, nejdelší)
 • Provést následující změny klávesnice:
  • Při napsání interpunkce může klávesnice opakovat napsané slovo, věty nebo celý text
  • Čtení při mazání může přečíst buď smazaný znak nebo následující znak před smazaným
 • Vypnout příťuk druhým prstem: Pokud je tato volba aktivní, tak nepotřebujete používat druhý prst pro potvrzení znaku. Znak bude napsán po odstranění prstu z displeje. Příťuk je nutný pro napsání dalších písmen na tlačítku, například pro písmeno "B" musíte najet na polohu písmene "A" a dotknout se druhým prstem displeje právě jednou. Znak "B" bude napsán po odstranění obou prstů z displeje.
 • Nastavit možnosti zpětné vazby
  • Výchozí nastavení má zapnuty zvuky i vibrace.

 

Zvuky

Zde můžete nastavit volby týkající se zvuků, vyzvánění a reproduktorů:

 • Vyberte si profil ( možnosti jsou Normální, Vibrace a Tichý )
 • Nastavení hlasitosti v rozsahu 1 až 7
 • Nastavte rychlost čtení v rozsahu 1 až 5, a zapněte či vypněte čtení času a data.
 • Melodie umožňuje vybrat melodii pro vyzvánění a budík
 • Vypnout automatický hlasový odposlech. Tímto nastavením budete nuceni zapnout reproduktor ručně při odstranění telefonu od ucha během hovoru.

 

Displej

Zde můžete nastavit volby týkající se displeje jako jas nebo časový limit obrazovky.

 • Nastavení jasu pro nastavení jasu v rozsahu 1 až 6
 • Nastavit černý text na bílém pozadí
 • Zapnout/Vypnout obrovskou velikost textu
 • Časový limit obrazovky pro nastavení potřebné doby neaktivity pro zamknutí displeje.
 • Aktivovat/Deaktivovat odblokování displeje gestem. S touto volbou nelze telefon odemknout klasicky zamykacím tlačítkem. Pro odemčení bude třeba nakreslit velké písmeno "V" na displej.
 • Zámek obrazovky umožňuje nastavit heslo, které bude třeba zadat při každém pokusu o odemčení telefonu.

 

Sítě

Zde můžete zapnout či vypnout Wifi, připojit se k síti či měnit nastavení SIM karet.

 • Wifi
  • Pro připojení k Wifi síti, musí být Wifi zapnuta
  • Dostupné sítě otevře seznam dostupných sítí. Výběr sítě dlouhým dotekem jedním prstem otevře nabídku s možnostmi zobrazit informace o síti a připojit se. V závislosti na nastavení sítě budete dotázaní na heslo.
  • U sítí, které to podporují je možnost připojit se pomocí WPS tlačítka. Připojení přes WPS tlačítko není podporované u skrytých sítí.
  • Pokud má sít ke které se chcete připojit skryté ssid, je možné využít volby připojit se ke skryté síti.
 • Připojení k WiFi pomocí textového souboru
  • K Wifi síti se lze připojovat automaticky, pokud si vytvoříte speciální textový soubor v telefonu. Postup je následující:
   • telefon připojte přes kabel k počítači.
   • V hlavní složce telefonu vytvořte textový soubor se jménem wifi.txt (důležité je aby byla všechna písmena malá).
   • Na první řádek napište název Wifi sítě a na druhý řádek heslo. U obou řádků je nutné dodržet správnou velikost písmen.
   • Při každém pokusu o připojení k Wifi síti chráněné heslem nejdříve BlindShell zkontroluje přítomnost souboru wifi.txt a jeho správný formát.
   • Pokud je takový soubor přítomen v telefonu a shoduje se název Wifi sítě s prvním řádkem tohoto souboru bude automaticky použito uložené heslo.​
 • Mobilní data
  • Mobilní data lze buď vypnout či zapnout​
 • Zapnutí/vypnutí PIN kódu a jeho změna
  • V menu PIN kód lze zapnout či vypnout požadavek na zadání PIN kódu při spuštění telefonu. Pro změnu PIN kódu je nutné mít PIN kód aktivní.
  • Pokud zadáte PIN kód třikrát po sobě špatně, SIM karta bude zablokována a bude nutné zadat kód PUK. Na zadání kódu PUK máte 10 pokusů, poté bude Vaše SIM karta zablokována definitivně.
  • Pokud používáte SIM karty dvě, nejdříve vyberte příslušnou kartu, pro kterou chcete změny provést.
 • SIM karty
  • Tato volba se zobrazí jen v případě, že jsou v telefonu vloženy dvě SIM karty.
  • Zde můžete vybrat to, jaká SIM karta se bude používat pro odchozí hovory, odchozí zprávy a mobilní data.

 

Aktualizace BlindShell

V této části můžete zkontrolovat dostupnost nové aktualizace a nainstalovat staženou aktualizaci.

 • Volba zkontrolovat aktualizace zkontroluje, zda jsou dostupné nějaké nové aktualizace ke stažení.
 • Volba nainstalovat aktualizace vás provede aktualizačním procesem. Během aktualizace bude hlas změněn na strojový. Tato změna je pouze dočasná, po dokončení aktualizace bude telefon používat stejný hlas jako před aktualizací.

 

Nastavení času a data

Po vložení SIM karty do telefonu se čas nastaví automaticky ze sítě. Pokud chcete nastavit jiný čas, nebo nedošlo k automatickému nastavení, můžete využít tohoto menu.

 • Vyberte si pole, které chcete nastavit (hodiny, minuty, den, měsíc, rok)  a zadejte informaci.
 • Každá informace musí být uložena, než se přesunete na další pole.
 • Při opuštění nastavení času a data dlouhým dotekem dvěma prsty je třeba potvrdit, zda chcete nové informace uložit či zahodit.

 

Vypnutí telefonu

Výběrem a následným potvrzením dlouhým dotekem jedním prstem bude telefon vypnut.

 

Zpět do poradny