phone_wh.png  +420 910 127 172           envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Ovládání hlasem BlindShell Classic

Upozornění: Pro používání ovládání hlasem je třeba, aby byl telefon připojen k internetu pomocí WiFi nebo mobilní sítě.

Telefon lze ovládat pomocí hlasových příkazů. Režim ovládání hlasem se spouští dlouhým podržením jednoho z tlačítek hlasitosti. Po pípnutí bude hlasový asistent naslouchat vašim příkazům. Hlasového asistenta lze využít následovně:

  • Můžete otevřít jakoukoliv aplikaci vyslovením jejího názvu. Například pro otevření aplikace zprávy spusťte hlasového asistenta a vyslovte příkaz: "zprávy".
  • Hlasem také můžete vytočit kontakt z Vašeho seznamu kontaktů. Spusťte hlasového asistenta a vyslovte: "Zavolej Petr Novák" nebo "zavolej máma".
  • Můžete vytvořit a poslat novou zprávu někomu z Vašeho seznamu kontaktů. Spusťte hlasového asistenta a řekněte: "poslat zprávu Petr Novák" nebo poslat zprávu máma". Poté můžete napsat zprávu na klávesnici nebo využít funkci diktování textu.
  • Lze také zjistit informace o stavu telefonu, času a datu nebo aktuálním stavu baterie. Spusťte hlasového asistenta a řekněte: "informace o stavu", "čas", "datum" nebo "stav baterie".

 

Zpět do poradny