phone_wh.png  +420 910 127 172           envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Ovládání telefonu BlindShell Classic

V této sekci naleznete informace, jak ovládat telefon pomocí tlačítek nebo hlasu.

Tlačítka pro změnu hlasitosti

Dvě nejhornější tlačítka na klávesnici (jedno vpravo a jedno vlevo) jsou tlačítka pro ovládání hlasitosti.

 • Krátký stisk kteréhokoliv z nich změní hlasitost
 • Tlačítko hlasitosti na levé straně sníží hlasitost a tlačítko hlasitosti na pravé straně zvýší hlasitost.
 • Dlouhý stisk libovolného tlačítka hlasitosti mimo režim vkládání textu, spustí ovládání hlasem.
 • Dlouhý stisk libovolného tlačítka hlasitosti během vkládání textu spustí diktování textu.

Funkční tlačítka

Levé funkční tlačítko - tlačítko potvrzení

 • Slouží k výběru položek v menu, přijímání hovorů a potvrzení dialogů. Významově lze tlačítko popsat jako ano, odeslat, přijmout nebo potvrdit.
 • Během telefonního hovoru slouží k přepnutí mezi sluchátkem hlasitým odposlechem přes reproduktor na zadní straně telefonu.
 • Dlouhým stiskem v z hlavního menu přejdete na obrazovku pro vkládání telefonního čísla.

Pravé funkční tlačítko - tlačítko zpět

 • Pravé funkční tlačítko - tlačítko zpět slouží pro akci zpět v menu, rušení událostí a odmítnutí hovoru. Významově lze tlačítko popsat jako ne, zpět, zrušit, vymazat, odmítnout.
 • Dlouhým stiskem kdekoliv v telefonu přejdete na hlavní menu.
 • Pokud je telefon vypnutý, stiskem tohoto tlačítka se telefon zapne.
 • V režimu zadávání textu krátkým stiskem tlačítka zpět smaže znak před kurzorem, dlouhým stiskem pak smažete celý text.
 • Stisk delší než 10 sekund vyvolá nouzový restart telefonu. (Stejný efekt má vyjmutí baterie z telefonu)

Směrová tlačítka

V horní části klávesnice v jejím středu se nachází směrová tlačítka pro 4 základní směry (nahoru, dolů, vlevo a vpravo) a středové tlačítko.

Tlačítka doleva a doprava

Tlačítka slouží k pohybu v menu telefonu. Tlačítko vpravo posune menu na následující položku a tlačítko vlevo posune menu na předchozí položku. Tato tlačítka také slouží k posun v režimu zadávání textu.

Tlačítko nahoru

Stisk tlačítka nahoru otevře obrazovku se stavem telefonu (čas a datum, stav baterie nebo informace o signálu).

Tlačítko dolů

Stiskem tohoto tlačítka se zopakuje poslední promluva nebo aktuálně napsaný text. Dlouhý stisk funguje stejně s tím rozdílem, že se text hláskuje.

Středové tlačítko

Slouží pro potvrzování a lze jej používat alternativně k tlačítku potvrzení. Pokud je telefon zamknutý, po stisknutí středového tlačítka Vám bude oznámen aktuální čas.

Numerická klávesnice

Rozložení numerické klávesnice je stejné, jako v případě starších tlačítkových telefonů. Telefon má dvanáct numerických tlačítek rozložených ve čtyřech řadách a třech sloupcích. V první řadě jsou tlačítka jedna, dvě a tři, V druhé řadě jsou tlačítka čtyři, pět a šest. Ve třetí řadě jsou tlačítka sedm, osm a devět. V poslední, čtvrté čadě jsou pak tlačítka hvězdička, nula a křížek.

Tlačítka 0-9

V menu Vás stisk tlačítka 1 - 9 posune na odpovídající položku v menu. Např. pokud jste v menu a stisknete tlačítko tři, posunete se tím na třetí položku - Kontakty. Pro vybrání položky poté stiskněte tlačítko potvrzení.

Dlouhým stiskem tlačítka 0 - 9 v hlavním menu vyvoláte rychlou volbu přiřazeného kontaktu. Stiskem tlačítka potvrzení pak přiřazenému kontaktu zavoláte. Pokud k číslu není žádný kontakt přiřazen, budete mít možnost jej přiřadit. Máme možnost přiřadit až 10 kontaktů na číselná tlačítka a jeden SOS kontakt na SOS tlačítko

Hvězdička

Dlouhý stisk hvězdičky (v levém dolním rohu) kdekoliv v menu zamkne telefon. Opětovným dlouhým stiskem telefon opět odemknete. V menu telefonu můžete zapnout automatické zamykání.

Křížek

Dlouhým stiskem křížku (v pravém dolním rohu) otevřete menu nastavení zvukových profilů. (tichý, vibrace, hlasitý)

Vkládání textu pomocí alfanumerické klávesnice

Pomocí klávesnice můžete vkládat text, čísla a speciální znaky. Každé tlačítko obsahuje skupinu písmen. Výjimkou je křížek, který mění velikost písmen - malá/velká. Mezi jednotlivými písmeny můžete cyklovat opakovaným stiskem tlačítka.

Příklad: Tlačítko dvě obsahuje písmena A,B,C a číslo 2. Pro vložení písmena B stiskněte tlačítko dvakrát. Pro vložení číslice 2 stiskněte tlačítko čtyřikrát.

 • Tlačítko jedna obsahuje znaménka interpunkce
 • Hvězdička obsahuje ostatní speciální znaky.
 • Tlačítko nula obsahuje číslo 0 a mezeru.
 • Křížek cykluje mezi psaním velkými a malými písmeny a také mezi numerickou a alfanumerickou klávesnicí.
 • Dlouhý stisk křížku přejde na menu se smajlíky. Pro vložení smajlíku jej vyberte a potvrďte tlačítkem potvrzení.

Zpět do poradny