phone_wh.png  +420 910 127 172           envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Pomůcky BlindShell Classic

Pomůcky BlindShell Classic

Aplikace v položce Pomůcky nabízejí nástroje, které byly vyvinuty speciálně pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. BlindShell Classic nabízí následující aplikace:

 • Indikátor barev
 • Poloha
 • Označování objektů

Indikátor barev

Indikátor barev slouží k detekci barev objektů kolem Vás. Využívá kameru telefonu, která se nachází na zadní straně telefonu vedle SOS tlačítka. Držte telefon několik centimetrů od požadovaného objektu a spusťte detekci stiskem tlačítka potvrzení. Barva bude řečena hned po rozpoznání. Pro zpřesnění výsledku několikrát proces zopakujte a vyberte barvu, která se ve výsledku objevila nejčastěji.

Upozornění: Přesnost výsledků je závislá na okolních světelných podmínkách a v temnějším prostředí výsledky nemusejí odpovídat realitě.

Poloha

Aplikace poloha používá Wi-f připojení, GPS data a mobilní data pro nalezení adresy vaší polohy. Celý proces vyhledávání může trvat až 30 sekund. Výsledek vyhledávání obsahuje následující informace:

 • Nelezena adresa.
 • Přesnost nalezené polohy.
 • Možnost odeslat nalezenou polohu v SMS zprávě.
 • GPS souřadnice.

Upozornění: Přesnost nalezené polohy může kolísat. Doporučujeme proto výsledkům věřit, nicméně na přesnost polohy zcela nespoléhat.

Upozornění: Abyste mohli aplikaci Poloha využívat, je třeba připojení k internetu.

Označování předmětu

Aplikace pomáhá s identifikací předmětů, které jsou od sebe těžko rozpoznatelné pouhým hmatem, jako jsou například krabičky s léky, láhve, kosmetické produkty atp. Pro používání této aplikace je nutné dokoupit u Vašeho prodejce speciální samolepky, které později budete lepit na předměty.

Samolepky jsou veliké asi jeden a půl krát jeden a půl centimetru. Nejprve je nutné je nalepit na předmět, který chcete později identifkovat. Pomocí kamery telefonu posléze načtete tuto samolepku do telefonu, kde si k ní přiřadíte psaný popis nebo hlasový záznam. Každá samolepka je unikátní a poté, co s ní objekt označíte, telefon si spojí tuto samolepku s popisem, který jste k ní přiřadili. Poté, co se záznam v telefonu uloží, bude možně objekt zpětně identifkovat a popis Vám bude přehrán.

Označení nového předmětů

 • Připravte si předmět, který chcete označit.
 • Odlepte jednu samolepku z archu a přilepte jí na předmět. Pokud je to možně, snažte se samolepku přilepit tak, aby byla co nejvíce naplacato a vyhněte se hrubým či nerovným povrchům.
 • V telefon otevřete v aplikaci označování objektů položku "nová značka". Uslyšíte cvakání, které indikuje, že je rozpoznávání aktivní.
 • Nasměrujte kameru telefonu na nalepenou samolepku. Doporučená vzdálenost telefonu od snímaného předmětu je dvacet až třicet centimetrů. Možná budete potřebovat více pokusu, abyste si správné namíření osvojili.
 • Poté, co je samolepka načtena, k ní můžete přidat buď psaný či mluvený popis. Pokud vyberete možnost nahrát popis předmětu, bude popis nahrán z mikrofonu telefonu. Nahrávání začne po pípnutí a bude automaticky ukončeno po pěti vteřinách. Pokud vyberete možnost napsat popis předmětu, bude aktivována klávesnice.

Rozpoznání předmětů

 • V menu zvolte možnost číst značky. Uslyšíte cvakání, které indikuje, že je rozpoznávání aktivní.
 • Nasměrujte kameru telefonu na předmět, jako při označování.
 • Je značka rozpoznána popis předmětu Vám bude přečten, či přehrán.
 • Tlačítko zpět Vás vrátí do režimu rozpoznávání, kde můžete přečíst další značku. Popis předmětu může být zopakován pomocí stisku tlačítka dolů.

Úprava a mazání uložených značek

Značky lze upravovat či mazat skrze položku "seznam značek".

 

Zpět do poradny