phone_wh.png  +420 910 127 172           envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Příslušenství BlindShell Classic

Nabídka Příslušenství obsahuje následující položky:

 • Budík
 • Minutník
 • Kalendář
 • Poznámky
 • Diktafon
 • Kalkulačka
 • Počasí

Budík

Nástroj Budík umožňuje nastavit více buzení najednou. Pro každě z těchto buzení lze nastavit čas a také dny, v nichž by mělo být buzení aktivní. Pro zrušení aktivního buzení stiskněte tlačítko potvrzení nebo tlačítko zpět.

Vytvoření budíku

Pro vytvoření nového budíku vyberte položku Nový budík.

 • Nastavit čas - vyplňte pole Čas budíku tak, aby byly zadány čtyři číslice. První dvojice číslic značí hodiny a druhá dvojice minuty.
 • Nastavit opakování - Vyberte dny, ve kterých bude budík zvonit. Pokud toto nastavení přeskočíte, či nevyberete žádný den, bude budík zvonit každý den.
 • Uložit budík - uloží čas buzení a aktivuje budík.

Upravit budík

Po vybrání dříve vytvořeného budíku jej budete moci aktivovat/deaktivovat a upravit. Neaktivní budík bude stále v paměti telefonu ale nebude zvonit. Výběrem položky Upravit budík můžete změnit nastavení konkrétního budíku:

 • Nastavit čas - změna času buzení
 • Nastavit opakování - nastavení dnů, v nichž bude budík zvonit
 • Uložit budík - uložení změn v budíku (změny zahodíte stiskem tlačítka zpět

Minutník

Umožní nastavit čas k odpočtu. Po uplynutí zadaného času se spustí zvonění, podobně jako u budíku. Odpočet poběží i na pozadí telefonu, během odpočítávání můžete telefon normálně používat. Zvonění minutníku přerušíte stiskem tlačítka potvrzení nebo tlačítka zpět.

Nastavení a aktivace odpočtu

Odpočet lze upravit pouze v případě, že odpočet právě neběží (nelze v případě, že odpočet běží nebo je pozastaven). Hlavní obrazovka Minutníku obsahuje informaci o tom, zda je odpočet aktivní. Tlačítkem potvrzení zobrazíte menu, kde můžete nastavit parametry odpočítávání:

 • Aktivovat odstartuje odpočítávání nastaveného času.
 • Nastavit čas umožní nastavit počet minut a sekund odpočtu, který lze poté potvrdit volbou Uložit. Odpočítávání nově zadaného času lze poté spustit volbou Aktivovat.

Spuštění, pozastavení a zrušení odpočtu.

 • Položka Aktivovat spustí poslední nastavený čas.
 • Běžící odpočet lze pozastavit (odpočet se zastaví na vybraném čase) nebo zrušit (odpočet se vrátí na původní zadanou hodnotu).
 • U pozastaveného odpočítávání lze použít volbu pokračovat (odpočet bude pokračovat od pozastaveného času) nebo zrušit (odpočet senastaví na původně zadanou hodnotu).

Kalendář

Kalendář slouží pro záznam důležitých schůzek a událostí. Můžete vytvářet události trvající celý den, události pro určitý časový interval nebo události trvající několik dní. Můžete si nastavit připomenutí události s časovým předstihem a každá událost se může opakovat ve zvoleném intervalu.

Přidání nové události

Vyberte Přidat novou událost a otevře se menu, kde můžete nastavit detaily události. Jediná povinná pole jsou Název a Datum začátku. K dispozici jsou následující možnosti:

 • Název - název události.
 • Místo - místo události. Zde také můžete vyplnit více informací o události
 • Počáteční datum - začáteční datum události. V nabídce jsou možnosti Vybrat datum a Zadat datum, první slouží k zadání roku, měsíce a dne, druhá možnost nabídne budoucí dny v rozsahu následujícího týdne.
 • Čas začátku - Pokud má událost trvat celý den, nechte pole prázdné. V opačném případě vyplňte čas začátku události.
 • Datum konce - v případě, že událost trvá jeden den, datum konce by mělo být stejné, jako datum začátku a není nutno ho měnit.
 • Čas konce - vložte čas konce události. Pokud zadáte dřívější čas, než je čas začátku události, začátek události bude nastaven na jednu hodinu před nastaveným koncem události.
 • Opakování - pokud si přejete, aby se událost pravidelně opakovala, zvolte interval pro její opakování. Máte možnost zvolit režim opakování "každý den", "každý týden", "každý měsíc" a "každý rok".
 • Připomenutí - pokud si přejete být před začátkem události upozorněni, zvolte, jak dlouho dopředu si přejete událost připomenout.
 • Uložit událost - uloží událost.

Procházení událostí

Všechny budoucí události naleznete v seznamu Události v menu. Zobrazí se název a časový rámec události. Tlačítko potvrzení otevře možnosti úprav nebo smazání.

Procházení kalendáře

Možnost Procházet kalendář umožní prohlížet různá časová období v kalendáři. Vyberte rok, měsíc a týden v němž si přejete zobrazit Vaše události. Poté můžete zobrazit všechny události ve vybraném týdnu volbou položky Celý týden nebo dále fltrovat podle vybranách dnů volbou položky Podle dnů.

Poznámky

Funkce Poznámky vám umožňuje přidávat, mazat a editovat poznámky.

 • Přidat poznámky otevře textové pole pro psaní nové poznámky. Napište požadovaný obsah a uložte jej tlačítkem pro potvrzení
 • Seznam poznámek otevře seznam již existujících poznámek. Tlačítko potvrzení při zobrazení poznámky otevře následující možnosti:
  • Upravit - otevře režim zadávání textu, kde lze poznámku editovat
  • Odeslat pomocí SMS - otevře dialog pro zvolení kontaktu nebo pro volbu kontaktu nebo čísla, kam poslat text poznámky.
  • Smazat - smaže vybranou poznámku
  • Smazat vše - smazání všech poznámek v seznamu.

Diktafon

Jako alternativu k poznámkám můžete použít diktafon. Můžete si nahrávat a ukládat poznámky, konverzace nebo zvuky.

 • Vyberte Začít nahrávat a nahrávání se ihned spustí. Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko potvrzení nebo tlačítko zpět.
 • Výběrem Seznamu nahrávek přejdete na již uložené nahrávky.

Pokud v seznamu vyberete určitou nahrávku, budete moci provést následující akce:

 • Přehrát - přehraje nahrávku. Pro přetáčení zpět a dopředu během přehrávání použijte tlačítka vlevo a vpravo
 • Přejmenovat - přejmenuje nahrávku na vámi zvolený název
 • Smazat - smaže nahrávku

Kalkulačka

Aplikace Kalkulačka nabízí základní matematické operace sčítaní, odčítání, násobení a dělení. Můžete zvolit zadat libovolně dlouhý výraz s jakýmkoliv počtem čísel a operací. Po stisknutí tlačítka potvrzení bude vyhodnocen výsledek. Po vyhodnocení výsledku lze zadat další operaci a s výsledkem tak dále počítat.

Symboly pro matematické operace sčítání, odčítání, násobení a dělení lze zadat opakovaným stiskem hvězdičky. Desetinnou čárku lze zadat stisknutím křížku poté, co byla zadána alespoň jedna číslice. Stiskem křížku před tím, než byla zadána číslice zadáte minus (záporné číslo).

Počasí

Aplikace Počasí zobrazí aktuální počasí a předpověď na následující dny. Tlačítkem potvrzení na konkrétním dni přejdete do podrobného zobrazení, kde lze procházet informace o předpovědi ve tříhodinových intervalech. K dispozici jsou údaje o teplotě, rychlosti větru, oblačnosti a tlaku vzduchu. Detailní předpověď lze procházet pomocí tlačítek vlevo a vpravo.

 

Zpět do poradny