phone_wh.png  +420 910 127 172           envelope_wh.png  info@blindshell.com       

QWERY klávesnice BlindShell 2

QWERTY klávesnice je alternativou k zadávání textu v telefonu přes klasickou klávesnici. Pro některé je používání této klávesnice rychlejší než klasická BlindShell klávesnice. Klávesnici lze přepnout v Menu Nastavení, Ovládání, Klávesnice, Styl klávesnice.

Pokud přepnete telefon na tuto klávesnici, klávesnice bude změněna pouze pro zadávání textu. Pro zadávání čísel, jako jsou například telefonní čísla či PIN kód, bude stále používána numerická klávesnice.

 

Rozložení QWERTY klávesnice

Z důvodu snazšího používání klávesnice se telefon při používání QWERTY klávesnice drží na šířku a nikoliv na výšku, jak je toho u BlindShell zvykem. Tlačítka pro změnu hlasitosti by měla při používání QWERTY klávesnice směřovat nahoru.

QWERTY klávesnice má pět řádků a deset sloupců. Je velice podobná klávesnicím, které se používají u počítačů. Klávesnici lze přepnout do tří režimů - malá písmena, velká písmena a speciální znaky.

  • nejsvrchnější řádek obsahuje čísla
  • druhý řádek obsahuje pouze písmena
  • třetí řádek obsahuje písmena a posledním tlačítko slouží pro mazání
  • čtvrtý řádek začíná tlačítkem pro přepínání mezi velkými a malými písmeny a poslední dvě tlačítka slouží pro posun v textu
  • poslední řádek obsahuje tlačítko pro přepnutí klávesnice na zadávání speciálních znaků, mezerník, tři tlačítka interpunkce a potvrzovací tlačítko.

 

Používání

Pro zadání znaku na QWERTY klávesnici táhněte jedním prstem přes obrazovku, dokud neuslyšíte písmeno či znak, který chcete zadat. Jakmile takové písmeno či znak naleznete, sejměte prst z obrazovky a vybraný znak bude zadán.

Ve většině případů není nutné používat více jak jeden prst pro psaní na QWERTY klávesnici.

Výjimku tvoří následující dva případy

  • Tlačítko pro mazání může kromě mazání znaku sloužit pro mazání celého slova či smazání všeho.
  • příklepem druhým prstem lze u písmen, které můžou být napsány s háčkem či čárkou, vybrat dané písmeno s diakritikou.

 

Režimy klávesnice

QWERTY klávesnice může být přepnuta do tří režimů - malá písmena, velká písmena a speciální znaky.

  • výchozím režimem je psaná malých písmen
  • režim psaní velkých písmen obsahuje mimo velkých písmen také nejčastěji používané speciální znaku a interpunkci
  • režim se speciálními znaky obsahuje zbylou interpunkci a speciální znaky.

Naleznete zde také několik smajlíků.

 

Zpět do poradny