phone_wh.png  +420 910 127 172           envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Volání a zprávy BlindShell Classic

Volání

Položka Volání umožňuje volat uloženým kontaktům nebo na neuložená telefonní čísla. V menu Volání také můžete prohlížet historii volání - příchozí, odchozí, odmítnuté a zmeškané hovory.

Vytočit kontakt

Výběrem položky Vytočit kontakt se objeví seznam kontaktů. Můžete procházet seznamem, dokud nenajdete požadovaný kontakt. Alternativně můžete využít funkci Vyhledat pro rychlejší nalezení kontaktu. Tato možnost je obzvláště užitečná pro seznamy s mnoha kontakty). Vyhledat je poslední položkou v menu a lze na ni rychle přejít stiskem tlačítka doleva, pokud se nacházíte na prvním kontaktu v seznamu.

Dalším způsobem, jak urychlit proces vyhledávání v seznamu kontaktů, je zadání počátečního písmene na klávesnici. Zadáním určitého písmena se objeví seznam jmen, která začínají zadaným písmenem. Poté můžete procházet seznam pomocí tlačítek doleva a doprava.

Po nalezení požadovaného kontaktu stiskněte tlačítko potvrzení pro vytočení kontaktu.

Vytočit číslo

Výběrem položky Vytočit číslo se objeví obrazovka pro zadání čísla. Zde můžete zadat číslo, které chcete volat. Po zadání čísla stiskněte tlačítko potvrzení pro vytočení čísla.

Historie volání

Položka Historie volání obsahuje seznam všech přijatých a odchozích hovorů a další informace. Přejdete na ni stiskem tlačítka potvrzení a zobrazí se Vám následující možnosti:

 • volat dané číslo
 • poslat zprávu
 • informace o délce hovoru
 • smazat záznam z historie volání
 • výběrem možnosti Smazat historii smažete všechny záznamy z historie volání

Zprávy

Položka Zprávy v menu slouží k psaní krátkých textových zpráv kontaktům nebo číslům. Můžete psát hromadné zprávy více kontaktům najednou a lze také procházet minulé konverzace - přijaté i odeslané zprávy.

Poznámka: Pro zjištění počtu znaků, které zbývají k naplnění limitu pro jednu SMS zprávu, stiskněte tlačítko dolů a napsaná zpráva Vám bude přečtena. Zároveň bude oznámen zbývající počet znaků.

Napsat SMS kontaktu

Výběrem možnosti Napsat SMS kontaktu se zobrazí seznam Vašich kontaktů. Seznamem můžete procházet stejně jako v Seznamu kontaktů. Po nalezení kontaktů, kterému chcete zprávu poslat, jej potvrďte stiskem tlačítka potvrzení.

Napište text zprávy a zprávu pošlete stiskem tlačítka potvrzení.

Napsat SMS na číslo

Výběrem této možnosti se otevře menu se třemi položkami - Číslo, Text a poslední je Odeslat zprávu

 • Číslo - vložte číslo příjemce a potvrďte tlačítkem potvrzení
 • Text - vložte text zprávy a potvrďte tlačítkem potvrzení
 • Odeslat zprávu - po vložení čísla a textu zprávy výběrem této položky zprávu odešlete

Číslo nebo text můžete před odesláním upravovat.

Napsat hromadnou zprávu více příjemcům

Výběrem možnosti Napsat SMS více příjemcům se otevře menu s následujícími položkami - Příjemci, Text a Odeslat zprávu.

 • Příjemci - v seznamu vyberte ty kontakty, kterým chcete zprávu poslat. Výběr kontaktů bude přidán na list příjemců. Příjemce můžete přidávat i dodatečně. Poté přejděte zpět do menu stiskem tlačítka zpět. Pro zmazání kontaktu ze seznamu daný kontakt vyberte zvolte Smazat položku.
 • Text - vložte text a potvrďte stiskem tlačítka potvrzení.
 • Odeslat zprávu - po vložení kontaktů a textu zprávy výběrem této položky zprávu odešlete.

Seznam kontaktů i text zprávy můžete před odesláním upravovat.

Konverzace

Položka Konverzace v menu obsahuje všechny příchozí a odchozí zprávy, které jsou seskupené podle příjemce, resp. odesilatele. Výběrem položky z menu konverzace přejdete na seznam všech konverzací s tímto kontaktem. Každá zpráva bude zobrazena jako položka seznamu.

Po výběru zprávy tlačítkem potvrzení budou zobrazeny následující možnosti:

 • Odpovědět - otevře obrazovku, kde lze napsat zprávu a odeslat ji tlačítkem potvrzení
 • Přeposlat - přepošlete zprávu jinému kontaktu nebo telefonnímu číslu
 • Vytočit - vytočíte kontakt nebo telefonní číslo asociované s touto konverzací
 • Uložit jako nový kontakt - pokud není telefonní číslo v seznamu kontaktů, můžete tímto vytvořit nový kontakt
 • Přidat ke kontaktu - pokud není telefonní číslo v seznamu kontaktů, můžete ho tímto přidat k již existujícímu kontaktu
 • Smazat - smaže aktuálně vybranou zprávu
 • Smazat konverzaci - vymažete všechny příchozí a odchozí zprávy spojené s tímto kontaktem nebo telefonním číslem

 

Zpět do poradny