phone_wh.png  +420 910 127 172           envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Volání, zprávy a kontakty BlindShell 2

Volání

 • Podržte zamykací tlačítko pro přístup do hlavního menu.
 • Nalezněte funkci Volání navigací pomocí krátkých doteků jedním prstem.
 • Potvrďte volbu dlouhým dotekem jedním prstem.
 • Zobrazí se nabídka Volání s následujícími možnostmi:
  • Vytočit kontakt pro vytočení uloženého kontaktu
  • Vytočit číslo pro vytočení dosud neuloženého čísla
  • Historie volání pro zobrazení posledních volání

Vytočit kontakt

 • Po potvrzení se zobrazí seznam uložených kontaktů, kde můžete vybrat kontakt pro volání. Pokud má kontakt uložených více čísel budete mít možnost vybrat, které číslo chcete vytočit. Vytáčet začnete po potvrzení dlouhým dotekem jedním prstem. Poslední volba v seznamu je "Vyhledat" pro rychlejší přístup ke kontaktům.

Vytočit číslo

 • Po potvrzení této možnosti se zobrazí numerická klávesnice. Napište číslo a potvrďte tlačítkem "Volat".

Historie volání

 • Zobrazí seznam posledních odchozích a příchozích hovorů. Dlouhý dotek jedním prstem nabídne menu pro vyvolání dalších akcí se záznamem.

Během hovoru

 • Pro aktivaci tónové volby (numerická klávesnice během hovoru) švihněte jedním prstem ze spodní strany displeje k hornímu.
 • Pokud jste nevypnuli tuto volbu v nastavení, během hovoru se vždy přepne odposlech na reproduktor při oddálení telefonu od ucha.

 

Zprávy

 • Tato volba umožňuje posílat a číst zprávy.
 • Podržte zamykací tlačítko pro přístup do hlavního menu.
 • Nalezněte funkci Zprávy navigací pomocí krátkých doteků jedním prstem.
 • Potvrďte volbu dlouhým dotekem jedním prstem.
 • Zobrazí se nabídka zpráv s následujícími možnosti:
  • Napsat SMS kontaktu
  • Napsat SMS na číslo
  • Napsat SMS více příjemcům umožňující poslat SMS uloženým kontaktům i neuloženým číslům
  • Konverzace pro zobrazení napsaných a přijatých zpráv

 

Kontakty

Nabídka kontaktů obsahuje tyto možnosti:

 • Seznam kontaktů pro zobrazení a upravování uložených kontaktů
 • Přidat kontakt pro uložení nového kontaktu Poznámka: Poslední položka v seznamu je "Vyhledat" pro rychlejší přístup ke kontaktu.

Seznam kontaktů

Dlouhý dotyk jedním prstem pro potvrzení jednoho z kontaktů ze seznamu otevře tyto možnosti:

 • Volat zobrazí seznam s dostupnými čísly daného kontaktu
 • Odeslat zprávu zobrazí seznam s dostupnými čísly před možností napsat samotnou zprávu
 • Upravit kontakt umožní přidat nebo upravit položky pro vybraný kontakt
 • Odeslat kontakt jako vizitku pro poslaní údajů o kontaktu pro třetí stranu
 • Přidat do oblíbených pro rychlejší přístup k důležitým kontaktům
 • Smazat kontakt

Přidat nový kontakt

Nabídka obsahuje možnosti uložit různé informace o kontaktu.

 • Potvrďte vybrané pole dlouhým dotekem jedním prstem.
 • Zadejte informaci.
 • Vraťte se o úroveň zpět dlouhým dotekem dvěma prsty. Potvrďte dialog dlouhým dotekem jedním prstem pro uložení nového kontaktu.

Záloha a import kontaktů

 • BlindShell umožňuje zálohovat a importovat kontakty do/ze souboru typu .vcf.

Importovat kontakty

 • Soubor, ze kterého se kontakty importují musí být pojmenován Contacts.vcf. Tento soubor nakopírujte buď do hlavní složky paměťové karty nebo do hlavní složky telefonu.
 • Prioritu má vždy soubor, který je uložen na paměťové kartě. Po zvolení položky Importovat kontakty se kontakty zkopírují z příslušného souboru do seznamu kontaktů.
 • Kontakty v souboru Contacts.vcf totožné s těmi, které jsou již v seznamu kontaktů uložené, se při importování přeskočí.
 • Po dokončení importu kontaktů se soubor Contacts.vcf přejmenuje na Contacts-imported.vcf.
 • Pokud není soubor Contacts.vcf přítomný na externí paměťové kartě ani v paměti telefonu, telefon zahlásí chybu importu.

Zálohovat kontakty

 • Po zvolení položky Zálohovat kontakty se vytvoří soubor Contacts.vcf obsahující kontakty, které jsou uloženy v seznamu kontaktů.
 • Pokud je v telefonu paměťová karta, tak se tento soubor vytvoří v hlavní složce této karty.
 • Pokud v telefonu paměťová karta není, soubor Contacts.vcf se uloží do hlavní paměti telefonu.

 

Zpět do poradny