phone_wh.png  +420 910 127 172           envelope_wh.png  info@blindshell.com       

Začínáme s BlindShell Classic

Obsah balení

 • Telefon BlindShell Classic
 • Baterie - plochý obdélníkový předmět; na její dolní hraně je vroubek
 • Sluchátka - na jednom konci je jack konektor, na druhém konci jsou sluchátka
 • USB nabíječka - klasická USB EU nabíječka, vstupní napětí 110V~240V, 50Hz, výstupní napětí 5V
 • USB kabel - mikro USB kabel se standardním USB konektorem

 

Popis telefonu

Přední strana telefonu

Na přední straně telefonu se nachází displej, jedná se o hladkou plochu v jeho horní části. Nad displejem je pak hmatné sluchátko. Pod displejem se nachází alfanumerická klávesnice a funkční klávesy.

 • Displej - zobrazování informací
 • Klávesnice - ovládání telefonu a zadávání textu
 • Sluchátko - pro reprodukci hlasu během hovoru

Zadní strana telefonu

Všechny prvky na zadní straně se nachází v její horní části. Vlevo se nachází čočka fotoaparátu a přisvětlovací LED dioda, vpravo pak reproduktor. Uprostřed mezi nimi je SOS tlačítko.

 • Fotoaparát - používá se pro aplikace rozpoznávání barev a označování objektů
 • LED světlo - při špatném osvětlení doplňuje fotoaparát
 • SOS tlačítko - lze použít v krizové situaci k vytočení předem přiřazeného kontaktu
 • Reproduktor - reprodukuje hlasové a zvukové výstupy telefonu

Hrany telefonu

Na horní hraně se nachází USB vstup a jack konektor. Na dolní hraně je pak mikrofon. V dolním pravém rohu se nachází výřez pro otevření krytu.

 • Jack konektor - vstup pro sluchátka nebo náhlavní soupravu
 • USB konektor - nabíjení telefonu a připojení k počítači
 • Mikrofon - snímá hlas během hovoru, slouží také pro ovládání hlasem, diktování hlasem a nahrávání hlasového záznamu
 • Výřez pro otevření krytu - sejmutí zadní strany krytu telefon

 

Sejmutí zadního krytu

Z telefonu vyčnívá papírová záložka, která zjednoduší první sejmutí zadního krytu. Záložku můžete poté odstranit. Pro sejmutí zcela zavřeného krytu otočte telefon zadní stranou k sobě a zahákněte nehet za vroubek, který se nachází v levém dolním rohu telefonu. Odklopte kryt směrem od telefonu a následně uslyšíte cvaknutí. Suňte nehet podél telefonu v mezeře, která se odklopením vytvořila, a kryt tak zcela sejměte. Zadní kryt pasuje na telefon natěsno, bude tak možná třeba použít trochu síly.

 

Vložení SIM karty a baterie

Sundejte zadní kryt. Uchopte telefon takovým způsobem, aby obrazovka a klávesnice směřovaly od vás. Pod krytem se nachází obdélníkový prostor pro vložení SIM karet, SD karty a baterie.

Vložení SIM karty

Telefon umožňuje použití dvou SIM karet najednou. Sloty se nacházejí v dolní části prostoru pro baterii. Jeden slot je na pravé straně, druhý slot je na levé straně. Slot na pravé straně podporuje 4G (LTE) připojení.

Slot pro SIM kartu na pravé straně

Mezi oběma sloty je plochý prostor, do kterého se vysunují SIM karty. Položte SIM kartu do tohoto prostoru tak, aby kontakty byly na spodní straně a seříznutá hrana karty byla v pravém horním rohu. Jemně SIM kartu přitiskněte jedním prstem a opatrně posuňte směrem doprava do slotu.

Slot pro SIM kartu na levé straně

Mezi oběma sloty je plochý prostor, do kterého se vysunují SIM karty. Položte SIM kartu do tohoto prostoru tak, aby kontakty byly na spodní straně a seříznutá hrana karty byla v levém dolním rohu. Jemně SIM kartu přitiskněte jedním prstem a opatrně posuňte směrem doleva do slotu.

Vyjmutí SIM karty

Pokud chcete kartu vyjmout, přitiskněte prst na hranu SIM karty, zatlačte na ni a posuňte SIM kartu směrem do prostoru mezi sloty pro SIM karty.

Vložení SD karty

Slot pro SD kartu se nachází na pravé straně nad slotem pro SIM kartu. Aby bylo možné SD kartu vložit, nejprve je třeba otevřít kryt slotu pro SD kartu. Zatlačte na kovový kryt slotu doprava, dokud neuslyšíte cvaknutí. Opatrně odklopte tento kryt. Pokud při odklápění ucítíte odpor, kryt není odklápěn správně. Není třeba použít sílu. Vložte SD kartu do otevřeného slotu tak, aby plocha s kontakty směřovala směrem dolů. SD karta by měla do daného prostoru zapadnout. Opatrně zavřete kovový kryt a zatlačte dolů, přičemž posunutím doleva kryt zamknete na místě. Pokud kryt nejde zavřít, není karta vložena správně. Jakmile uslyšíte cvaknutí, kryt je zafixován.

Vložení baterie

Na jedné z kratších hran baterie najděte vroubek, vedle něhož se nachází kontakty. Tato část patří do spodní části obdélníkové prohlubně. Otočte baterii touto hranou směrem dolů a zasuňte ji, pod mírným sklonem, do obdélníkové prohlubně v telefonu, poté zatlačte v horní části. Baterie by měla do telefonu pohodlně zapadnout, pokud ne, je orientována špatně. Pro vyjmutí baterie zahákněte nehet na horní straně baterie a z telefonu ji uvolněte.

 

Zpět do poradny